Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Internt
2007-09-19 Publicerad i Konsument-Rapporten nr 1 2007


Nanoteknikens möjligheter och risker

Föreläsning
Helen Vallhov, forskare vid Karolinska Institutet, berättar om nanoteknik, ett starkt växande forskningsfält som inger stora förhoppningar. Nya material kan byggas för användning inom elektronik, material- och miljöteknik. Inom medicin hoppas man på att kunna använda nanopartiklar till genterapi och för transport av läkemedel. Men det fi nns också risker med små partiklar som kan tränga in i människan och även påverka miljön.

Tid och Plats
Torsdag 29 november kl 19-22 · Hedénsalen, ABF-huset · Sveavägen 41 · T – Rådmansgatan

Inträde medlemmar 30 kr · övriga 80 kr
Arrangör: Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik www.ekoteknik.org
upp