Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-01-23 Publicerad i KR nr 9 samt i SKN nr 76


EU har INTE öppnat för klonat kött

En mediavåg drogs igång av FDA, Food and Drug Administration, i mitten av januari. De hade lite för bråttom och ville inte bromsas av administrationen i USA, som ville utreda bättre de ekonomiska konsekvenserna. USA har alltså inte gett klartecken, FDA har däremot gjort klart att det inte är förknippat med några hälsorisker att äta kött från avkomma av klonade djur, inte heller att dricka mjölken från klonade djur eller dess avkomma. Man slaktar inte de dyra klonade djuren, kostar runt 20.000 dollar, utan använder dem i aveln och avkomman kan alltså slaktas.

Bättre kött, mer mjölk och friskare djur anger man som argument, men vi har hittills bara sett mest sjuka djur och ingen kan bedöma om köttet är bättre. Gamla vanliga floskler alltså. Inte är man speciellt kunnig i att göra reklam heller, för vad är det för argument, att mjölken inte är farlig ur hälsosynpunkt att dricka. Det säljer inte speciellt bra! Men det ligger andra motiv bakom.

Vi har fått fram dokument som visar att en av personerna som jobbar på FDA även har ”kommit in” som expert i EFSA, EUs vetenskapliga råd och även EFSA har släppt ut ungefär samma besked om ofarligheten att äta produkter från avkomma till klonade djur. Avsikten var att få mera stöd i USA om EFSA gick ut och meddelade sina ”resultat”. Men detta betyder inte att EU gett sitt svar än, de ska invänta kommentarerna från det etiska rådet, som utvärderar såväl de etiska frågorna som ser till försiktighetsprincipen.

Stark opinion i USA
Opinionen är stark även i USA emot denna påtvingade utveckling. Enligt Consumers Unions opinionsundersökning är 89 % av konsumenterna negativa och kräver märkning på eventuella sådana produkter. Ingen av världens alla konsumentorganisationer är positiva till kloning för produktion av livsmedel. Så nu upprepas den gamla valsen, när man introducerade GMO, försöka köra över konsumenterna och blanda så det inte går att hålla isär.

Det viktigaste i kommunikationen är att man hävdar att de aktuella produkterna inte ska märkas, så vi inte ska kunna välja bort. Men då åsidosätter man den fundamentala demokratiska rätten att konsumenterna har rätt att få den information de vill ha för att kunna göra medvetna val!

Kriget om marknaden
Media har hakat på och utan att gräva ordentligt sätter man rubriker som ”EU öppnar för klonat kött” och mer eller mindre missleder läsarna att tro att det redan är klart. Det som börjat är kriget om marknaden, där två stora företag investerat kraftigt och sitter på ett antal patent som de räknar med att kunna göra stora pengar på om de får grepp om marknaden. Det handlar alltså om att skaffa sig monopolställning på marknaden och kunna styra livsmedelsförsörjningen i världen. De gamla traditionella multisarna förbleknar i jämförelse med dessa giganter, som tar marknaderna utan att behöva konkurrera, de har ju patenten på generna och klonerna.

Det är GMO-monopolisterna och skrupelfria forskare i förening som tar ett steg till mot det totala livsmedelsmonopolet.

Följ vår rapportering och informera dig vidare på vår sida om Kloning av livsmedelsproducerande djur.
upp