Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-19 Publicerad i Konsument-Rapporten nr 1 2007Nano-tekniken måste kontrolleras

Som alltid har den tekniska utvecklingen sprungit ifrån lagstiftarna och kontrollinstanserna. När vi NGOs (frivilligorganisationerna) höjer våra röster tycker man bara att vi är besvärliga eller flummiga och emot allt nytt. Men det ligger något i just detta, att säga nej betyder också att ta ansvar. Att vara lite konservativa innebär också att det finns tid för eftertanke.

Vad läser vi idag i Svenska Dagbladet? Jo att ”Kosmetika kan framkalla cancer”: Men EU är igång med åtgärder. Redan förra året hade man arrangerat en konferens i Helsingfors om nano-teknik. Inför den hade vi i ASECO, Alliance of Social and Ecological Consumer Organisations, utarbetat ett första förslag till policydokument, som ligger på vår hemsida under Nya teknologier och Nanoteknik.

Enligt en notis i www.processnet.se ska riskerna utredas och EU kommissionen kommer troligen med en uppförandekod senare i år. Bara hoppas att den inte blir lika urvattnad som vanligt, när industriintressena har fått lobba färdigt. Det är som Gubbstrutten sa en gång: ”Marknaden är för etik och moral, bara det inte inverkar menligt på affärerna” .

Läs ”EU vill få styr på nanotekniken >>
upp