Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Nanoteknik
2006-10-13 (Publicerad i SKN nr 41)


”Skörda fördelarna med nanoteknik
och hantera deras potentiella risker”


Tal av Robert Madelin, Generaldirektör för Health and Consumer Protection, European Commission

Läs hans tal från konferensen ”Nanotchnologies - Safety for Success” (pdf) i Helsingfors den 15 september. Hans tal utgör kommissionens ståndpunkter.
upp