Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Hultsfred 2003-08-28


Konsumentverket
118 87 STOCKHOLMAnmälan om vilseledande reklam – UNILEVER Falsk larm

I svensk dagspress annonserade Unilever omfattande under slutet av juni ”Falskt alarm om Becel pro.activ”. Annonserna förekom i såväl de rikstäckande och lokala tidningar.

Annonserna har nu upprepats i ICA Nyheter och Fri Köpenskap den 1 och 8 augusti, vad vi observerat.

Vi anmäler nu dessa annonser som både vilseledande och kränkande. Bedömningen ”Falsk alarm” är helt och hållet en bedömning som Unilever har gjort och som varande part i ”målet” får det ses som ett försök att påverka opinionen i denna form av försvarsinlägg. Bedömningen har inte gjorts av opartisk instans. Däremot har man klippt in i annonsen ett utdrag från Livsmedelsverket i form av ett urklipp som ger intrycket av att Livsmedelsverket har annonserat detta. Många enskilda konsumenter har uppfattat hela annonsen som kommande från Livsmedelsverket genom denna centrala placering av ”klippet” samt av att Livsmedelsverket nämns i slutraden längst ner.

I föregående textruta skriver man också: ”Livsmedelsverket kan nu konstatera att den anmälan som låg bakom uppgifterna saknar grund”. Något sådant konstaterande har Livsmedelsverket inte gjort, men bedömt att de inte behöver göra egna tester f n. Formuleringen däremot understryker intrycket av att annonsen kommer från Livsmedelsverket.

Unilever säger inte i annonsen att Becel pro.activ saknar PAH, men att man inte kunnat konstatera ”förhöjda värden”. Eftersom det senare testprotokollet, som framkom efter Unilevers kontakter med testlaboratoriet, visserligen visar andra värden men inte bevisar att PAH saknas, föreligger fortfarande en risk och Becel pro.activ innehåller de facto fortfarande PAH.

Bedömningen ”falskt alarm” är helt Unilevers bedömning likaså att anmälan skulle sakna grund. Vi anser att benämningen ”falskt alarm” inte är fastställd av opartisk instans och får alltså missledande effekt. Det är t o m en kränkande formulering och ser man den nu pågående debatten i GP (bifogas) så ökar effekten av påståendet med falska larm på lösa grunder.

Vi ber därför Konsumentverket göra bedömningen huruvida vår ursprungliga anmälan kan betecknas som ett falskt alarm, samt att uttala sig om den vilseledande effekten dessa annonser får och fått.

Vi har också anmodat Livsmedelsverket att gå vidare i ärendet och undersöka hur ett av dem betrott laboratorium kan ändra sina testresultat efter uppvaktning från Unilever. Kopia av denna anmälan har också sänts till Livsmedelsverket.

Bilagor:
Kopia av annonsen bifogas. Protokollen från laboratoriet finns på vår hemsida i pdf format:
Analysprotokoll 1

Analysprotokoll 2


Läs mer om turerna kring Bevel pro.activ >>


Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se