Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-01-30 Se fler bilder och förklaringar >>


Bregott och Becel
– ja det är en hälsofråga


Äntligen en oberoende forskare som vågat kritisera Becel margarin! Professor Göran Petersson vid Kemi- och Bioteknik på Chalmers har gjort en vetenskaplig jämförelse och bl a kollat innehåll av Omega-6, en fettsyra vi får för mycket av via en del fleromättade oljor. Därför är det inte bra med för höga halter av just fleromättade fetter.
Den höga totalandelen fleromättat - närmare hälften - är kanske en ännu större riskfaktor för hjärt-kärlproblem än den relativt höga kvoten omega-6/omega-3. Intaget av Omega-3 bör öka men helst ska det komma från fiskfett, då växtvarianten är mindre värdefull hälsomässigt än omega-3 från fisk.

Han visar att Bregott är att föredra då det innehåller lägre halt av fleromättade fetter och Omega-6 är bara 10 procent medan Becel innehåller hela 50 procent. Det är denna jämförelse som är viktig, då Omega-6 är det fett vi ska ha mindre av. Becels reklambudskap är alltså vilseledande då man bara fokuserar bara på innehållet av de mättade fetterna, som idag inte alls anses vara problemet. Läs hela hans rapport här i pdf >>

Vi kommer nu att anmäla Unilevers marknadsföring om ”hälsosam fettsammansättning” till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring och deras nya symbol ”nu med Omega-3”.


Fler bilder och förklaringarBregott, som har all anledning att framhålla sin fettsammansättning, som faktiskt är bättre, gör verkligen ingen överdriven reklam. Medan Becel på ett tveksamt sätt utnyttjar Hjärt- och Lungfondens symbol, uppmanar oss att "lyssna till vårt hjärta" och påstår att varan har en " hälsosam fettsammansättning".


Becel har nu också lagt till en ny symbol: "Rik på Omega-3" i form av en hjärtliknande symbol. Vår reaktion på detta är att påståendet är vilseledande och istället borde en hög halt av Omega-6 ha angetts. Idealförhållandet mellan omega-3 och omega-6, som är viktigare i hjärt- och kärlsammanhang, än mängden mättat fett, bör vara 1-1 medan Becel har ett förhållande på 1-5, en negativ effekt tack vare den höga halten av fleromättat fett (läs närmare i professor Göran Petterssons rapport). Tillsatsen av Omega-3 genom fleromättade oljor har en tveksam nytta. Helst skulle Omega-3 vara en fiskolja.

Vi kräver riktlinjer för användandet av hälsopåståendet "Rik på Omega-3" och tycker att Unilever har varit lite väl snabba på att skapa nya hälsopåståenden som är så missvisande. Hela locket präglas av ett överdrivet användande av hälsoargument, där samtliga är diskutabla, om inte till och med felaktiga.


Hela fronten ovan används för vilseledande påståenden. Argumenteringen under Hjärt- och Lungfondens symbol "För friskare hjärtan" är enligt den senaste forskningen förlegat och inte vetenskapligt korrekt Nästa symbol med uppmaningen "Lyssna till ditt hjärta ter sig något omöjlig rent praktiskt. Och skulle man kunna det vore signalerna vara ett larm och inte impulserna att hoppa högt i solskenet. Den tredje symbolen med "hjärtlikt" påstår "Rik på Omega-3 är ett överutnyttjande av det kända faktum att vi behöver mer av Omega-3. Att, för det fjärde, på ett matfett använda ordet "lätt" anser vi vara principiellt fel. Allt fett är fett och ska vi, som vi indoktrinerats till, minska på fettet kan man inte kalla ett matfett för "lätt", möjligen "magrare".

Anledningen till att Unilever valt fetthalten 35 procent är helt klart med avsikt att komma under 40 procent för att därmed kunna använda symbolen "gröna nyckelhålet" (se locket, nedre vänstra hörnet). Vi är tveksamma till att nyckelhålet överhuvudtaget används i fettsammanhang, lika lite som man får använda det för rent socker eller sockervatten.


Undersidan visar att Unilever använder påståendet "Becel har en hälsosam fettsammansättning" samt uppmanar till "Välj Becel om du vill äta hälsosamt". Vi ifrågasätter riktigheten i dessa påståenden. Man påstår också att Becel har en låg halt mättat fett "(och mättat fetta höjer kolesterolvärdet)". Här skräms man fortfarande med det gamla kolesterolspöket. Det är inte relevant att framhäva en låg halt mättat fett när den höga halten fleromättat har en sådan ohälsosam balans mellan fettsyrorna Omega-3 och Omega-6.


Vi ser klart här av näringsdeklarationen, att 50 procent av fettinnehållet är fleromättat fett genom tillsatts av oljor från växtriket. Det är just det som ger den ogynsamma balansen mellan Omega-3 och Omega-6. Förhållandet mellan mättat och fleromättat fett är enligt senaste forskningen inte något positivt. Vitaminerna som ingår är syntetiska och tillsatta eftersom man i den kemiska processen tagit bort alla naturliga vitaminer.
upp