Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Becel Pro.activ
- samlad information om turerna kring Becel Pro.activ

2004-02-19 KO fällde Unilevers annons om falsklarm!
Läs mer om KOs beslut (pdf)
Läs KOs dom (pdf)


Läs vad Livsmedelverket anser om det som Unilever påstått vara Falskt Larm
2003-11-27 Fortsatt fortsatta oklarheter och frågor ang Becel pro.activ
2003-11-20 Becel pro-activ annons fälld
Det var den 14 oktober som Becel pro-activs annons fälldes av Bedömningsnämnden för Kost och Hälsoinformation, BKH. Annonsen fälldes på grund av att bild och text förmedlade ett felaktigt hälsobudskap.

Läs mer om BKH >>
2003-09-08

Följ Becel-debatten i Göteborgs-Posten mellan Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber och Bengt Ingerstam, orförande SKIS:
- 4 september - I en sk "slutreplik" svarar Agneta Dreber på Bengt Ingerstams inlägg. Fortsättning följer...
Läs debattartikeln >>

- 1 september
- SKIS svarar Livsmedelsföretagens vd - "Ska konsumentorganisationer tystas?" (2003-09-01)
Läs debattartikeln >>

- 27 augusti
- Livsmedelsföretagens vd anklagar SKIS för falsklarm för anmälan om PAH i Becel pro.activ
Läs debattartikeln >>

2003-09-01 SKIS svar till Unilever med anledning av brev med begäran att ta bort allt på vår hemsida och att offentligt dementera att det föreligger någon risk atrt äta Becel pro.activ.
Läs vårt brev till Unilever här >>
2003-09-01 Unilevers annonser om falskt alarm anmälda till Konsumentverket
Läs SKIS anmälan >>
Unilevers annons >>
2003-09-01 Vad är PAH?
2003-07-01 Debatt i TV mellan SKIS och Livmedelsverket
Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, medverkar i SVT morgon onsdag (2/7) ca 06.45 tillsammans med Ulla Nordström, Livsmedelsverket.
2003-07-01 Ladda ner det gamla och nya analysprotokollet som pdf-fil
Analysprotokoll 1 >>
Analysprotokoll 2 >>
2003-07-01 Livsmedelsverket avstod eget test
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>
2003-06-30 Öppet brev till Livsmedelsverket
Fortsatta oklarheter och frågor angående Becel Pro.activ >>
- Vi har krävt fördydligande av Livsmedelsverket
2003-06-28 EU planerar mycket snäva gränsvärden för PAH
Margarinet kommer inte att klara dessa.
Läs mer
i Svenska Dagbladets artikel (från 2003-06-28).
2003-06-23 Nya turer kring Becel Pro.activ
- cancerrisken är inte borta. Men frågorna blir fler >>
2003-05-26 Stark kritik mot margarin
- Ur konsumentsynpunkt är den här produkten närmast att betrakta som lurendrejeri, ja snudd på bedrägeri, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges konsumenter i samverkan, om magarinet Becel Pro.Activ.
Läs artikeln i Barometern >>
2003-05-26 English: High values of PAH found in health-margarine
Letter to National Food Adminsistration >>
Read technical description >>
2003-05-21
Hälsomargarinet Becel Pro.Activ innehåller oacceptabla halter av cancerogena PAH
- vi kräver att Livsmedelsverket utfärdar säljstopp

Läs pressmeddelandet här >>
Läs brevet till Livsmedelsverket här >>
Läs teknisk genomgång här >>

upp