Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-12-21


Feta mejeriprodukter omvärderas
– nu bra för hälsan


Att fet mat, tvärt emot vad som tidigare påståtts, kan var bra för hälsan, är det nya budskapet. I artikeln Feta mejeriprodukter ger skydd mot cancer i Uppsala Nya Tidning, den 24 oktober 2005 redogörs för forskningsresultat som visar att feta mejeriprodukter innehåller ämnen som skyddar mot magcancer hos kvinnor.

upp