Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -Hultsfred
          2003-05-21


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Otillåtet höga halter av PAH i margarinet Becel Pro.Activ


Vi har låtit analysera margarinet Becel Pro.Activ på samma sätt som verket själv tidigare analyserat olivoljor. Resultatet bifogas och visar på otillåtet höga halter av PAH, klart över gränsvärdet på 5 mikrogram per kg. Då margarin konsumeras i avsevärt större utsträckning än olivolja, är denna fråga långt allvarligare för folkhälsan.

För skyddet av folkhälsan kräver vi därför av Livsmedelsverket

Att Livsmedelsverket genom sina informationskanaler, på samma sätt som gällde för olivoljorna, upplyser konsumenterna om innehållet av cancerframkallande ämnen i Becel Pro.Activ. Denna informationsplikt är grundstenen inom cancerpreventionen, samt i överensstämmelse med livsmedelslagstiftningens redlighetsprincip. Informationen skall ges skyndsamt, så att inga cancerrisker drabbar vår befolkning i onödan

Att saluförandet av Becel Pro.Activ snarast stoppas på samma sätt som med olivoljorna

Att alla produkter från företaget Unilever som innehåller fett, skall följas av analysprotokoll som visar halten av PAH, på samma sätt som gäller för dem som tillverkar och saluför olivoljor

Att Livsmedelsverket undersöker om företaget använder kemikalier som inte är godkända vid tillverkningen av sina produkter

Att Livsmedelsverket, på samma sätt som med olivoljorna, upplyser brodermyndigheterna i övriga EU-länder om innehållet av PAH i Becel Pro.Activ

Vi ser fram emot er adekvata hantering av ärendet

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Läs mer om analysen och rapporten här >>
Läs pressmeddelandet här >>
Läs mer om turerna kring Becel Pro.activ - samlad information >>