Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2001-03-04

Vanliga frågor om BSE och galna ko-sjukan

Direkt till frågorna och svaren!

Sveriges Konsumenter i Samverkan informerar om galna ko-sjukan och svarar på de vanligaste frågorna. Vi är starkt kritiska till panikrubrikerna i kvällspressen och menar att maten i Sverige är säker. Är man som konsument ändå orolig, vilket man harrätt att vara, har man också rätt att få mer fakta och kunskap.

Många funderar över kött, särskilt ungdomar. Det kan vara dags att fler lägger om sin konsumtion och ökar andelen baljväxter (bönor, ärter) eller äta mer närproducerad mat så att man slipper undra så mycket över den komplicerade märkningen. Många vill nu också undvika "industrimaten" som transporteras långa vägar och blir allt anonymare.

Just nu har köttkonsumtionen minskat med ca 25-30% i EU. Det ser vi som positivt. Den överproduktion av kött som finns i många länder är inte hållbar och skapar en rad miljö- och hälsoproblem. Livsmedels- och jordbrukspolitiken måste läggas om med konsumenternas bästa för ögonen. Dagens metoder är ett allvarligt hot mot kommande generationer och u-länderna i dag. Vi menar att det är lättare att styra utveckligen genom att fler ändrar sin konsumtion, än att påverka produktionen. Vår dagliga konsumtion påverkar direkt produktionen - alltså är det med medveten konsumtion vi kan medverka till att få en bättre värld och må bättre.

Vill du läsa mer? Beställ "Dessa fantastiska bönor", som behandlar hur konsumtionen påverkar och styr, hälsan, miljön, sårbarheten, världssvälten, ekonomin m.m., omfattar också en mängd recept. När man väl förstått bönorna i ett globalt perspektiv blir man motiverad att prova och lägga in mer och mer bönor i sina matvanor - och ökar på så sätt sitt vegetabila intag!

upp