Sveriges Konsumenter i Samverkan

Galna kosjukan (BSE)

 

2001-11-20

Det är svårt att bedöma hur många människor som kommer att drabbas av vCJD eftersom man fortfarande inte vet hur lång inkubationstiden är. Hittills har över 100 människor avlidit, främst i Storbritannien. I oktober 2001 har forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine vägt in de försiktighetsåtgärder som införts och kommit fram till att mellan 900 och 12 000 människor kan komma att drabbas. Forskarna tror att den högsta möjliga siffran är 40 000. Tidigare har en annan forskargrupp vid Imperial College uppgett att upp till 136 000 människor kan komma att drabbas. Inga svenskar har avlidit av vCJD.

Fortfarande har inga kor i Sverige fått BSE, medan resten av Europa är hårt drabbat, med över 178 000 fall i Storbritannien, 747 i Irland, 605 i Portugal, 447 i Frankrike, 390 i Schweiz, 126 i Tyskland och 6 i Danmark. Över 4 miljoner kor har testats i hela Europa bara under 2001. Det är fortfarande oklart om får kan drabbas av samma eller liknande smitta, och om den i så fall skulle kunna överföras till människor.

Källor: H D'Aignaux, et al. Science, 2001-10-25; Ghani, et al. Nature 2000-08-10; WHO OIE 2001 (www.oie.int)

 
2001-11-25

Toppen kan vara nådd för vCJD
http://just-food.com/

2001-11-24

EU-Kommissionen har många artiklar, vetenskapliga rapporter och uttalanden om galna ko-sjukan, BSE och andra relaterade frågor.
Följ den officiella utvecklingen på denna sida:
http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/index_en.html

2001-11-24

Brittiska Consumers' Association (som ger ut tidskriften Which?) har engagerat sig i frågan om galna ko-sjukan sedan 1990.
Läs mer om deras kampanj:
http://www.which.net/campaigns/bse/bsecontents.html

2001-11-24

I USA samlar Organic Consumer Association (f d Pure Food Campaign) nyheter och uppdateringar från hela världen om galna ko-sjukan.
Se rubriker på följande sida:
http://www.purefood.org/madcow.htm

2001-03-04 Vanliga frågor om BSE och galna ko-sjukan

Hoten mot den säkra maten   Animalieproduktion   Hem