Sveriges Konsumenter i Samverkan

 

Hoten mot den säkra maten

 
  Maten kan bli dålig också hemma hos dig
  Maten kan ha blivit felbehandlad innan du får tag i den
  Maten kan bli skadlig genom produktionssättet
  Mat - inget att oroa sig för?!
  Allergier
  Antibiotika
  Bakterier
  Bestrålning av livsmedel
  Galna kosjukan (BSE)
  Mjölkhormonet BST
  Hormoner
  Genteknik
  Främmande ämnen
  EHEC
  Naturliga gifter
  Tillsatser i livsmedel
   

 

Säker mat     Hem