Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-10-27


Fet ost ger skydd mot cancer


En ny svensk studie, gjord på 61 000 kvinnor i åldrarna 40 till 76 år, visar att kvinnor som äter feta mejeriprodukter i lägre grad insjuknar i tarmcancer än de kvinnor som inte äter dessa produkter.

Enligt en intervju i Uppsala Nya Tidning drar forskarna slutsatsen att det är just dessa feta mejeriprodukter som innehåller ämnen som skyddar mot den här formen av cancer. Kvinnor som fyra gånger dagligen äter produkter så som fet ost, smör, helmjölk, grädde och yoghurt löper 40 lägre risk att insjukna i tarmcancer.

Läs en sammanfattande artikel om studien >>
Läs en mer omfattande artikel här >>
upp