Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-01-31 Publicerat i KR nr 10 samt i SKN nr 77


Förbjud härdningsprocessen av fetter


Transfett ökar inte bara risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Forskare vid Harvard School of Public Health rapporterar nu för första gången om en tydlig koppling mellan transfettet och den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män, prostatacancer.

Transfett bakom prostatacancer Svenska Dagbladet 27/1
Nya krav på lag mot transfett Hallands Nyheter (TT) 28/1
Transfetterna minskar i den svenska maten Svenska Dagbladet 28/1
Farligt fett i Icas egna varor Barometern 27/1
"Vi har inte hört någon konsument klaga" Barometern 28/1

Ja så blommade debatten upp igen och kravet på lagstiftning kom tillbaka. Men frågan har fler dimensioner. Det senaste forskningsrönet, som nu offentliggjorts om transfetternas cancerpåverkan på prostatan, är alarmerande men kanske döljer det sig andra faktorer bakom vad man tillskriver transfetterna.

1 - De nya rönen om att "transfetterna" kan ha ett samband med prostatacancer är diskutabla, kanske är det inte korrekt att enbart utpeka transfetterna. Det är troligen i stället så att under härdningen uppkommer s k positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm som är dåligt utforskade men misstänks vara farligare och de troliga orsakerna till cancerframkallande reaktioner. Transfettmolekylen är i sig inte cancerogen, men förekomsten av den kan vara en indikator på att andra ämnen finns i fettet som testas och som inte identifierats medan man ensidigt kollar transfetterna. Här har i stället transfettförekomsten blivit en indikator för att de mera cancerogena ämnena förekommer.

2 – Livsmedelsverket gick under 2007 ut med information att användningen av delvis härdade fetter nu på frivillig väg sjunkit och transfetterna står för mindre än 1 % av det totala energiintaget från kosten. Detta uttalande kom just före debatten i riksdagen av förslag till märkning och förbud för halter högre än 2 % i produkten (som i Danmark). 2 % i en enskild produkt är en helt annan sak än 1 % av energiintaget i genomsnitt. Deras slutsats blev att det inte är nödvändigt att tillgripa lagstiftning. Det var en klar manöver inför diskussionerna och kraven på lagstiftning och förbud emot de industriella transfetterna och att man till varje pris ville undvika att Sverige skulle följa Danmarks exempel med ett förbud och en maxgräns i produkterna.
   Problemet med detta är att medvetna konsumenter som undviker härdade fetter och delvis härdade som innehåller transfetter givetvis har ett lågt intag, medan de som inte informerar sig eller bryr sig får i sig halter långt över den rekommenderade nivån. Det enda kravet som finns i Sverige är att man måste ange om det finns härdade eller delvis härdade fetter (som kan innehålla transfetter) i produkten, men de läser säkert inte alla, i synnerhet inte de som äter mycket processad mat. Alltså skyddas inte den kategori som bäst behöver skyddas.
   
Det är alltså helt felaktig strategi att gå på den genomsnittliga konsumtionen.
Man kan inte hantera svenska folket som en homogen massa och prata om genomsnittlig procentkonsumtion.

3 - Sveriges Konsumenter i Samverkan har i mer än tio år arbetat för att få bort de industriellt härdade och delvis härdade fetterna ur våra livsmedel, på grund av dess innehåll av bl a transfetter. Läs mer om det här >>
Industrin har lyssnat på konsumentopinionen och de flesta har fasat ut i vart fall de delvis härdade fetterna. Men en del har kvar de fullhärdade fetterna som befaras innehålla just de cancerogena produkterna son nämnts tidigare.
   Det är alltså härdningsprocessen som är en hälsofara. Man borde alltså mera fokusera på processen och de härdade och delvis härdade fetterna och förbjuda dessa och processen, än att fokusera enbart på transfetterna.
Därför kräver vi ett förbud mot användningen av härdade
och delvis härdade fetter i livsmedel.

Läs mera på länkar:
Debatten om matfett >>
Vetenskaplig genomgång transfetter (pdf) >>

Läs vårt pressmeddelande 2008-01-28 >>

upp