Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-04-28


Förvirrad debatt om
transfetter får oönskade effekter

Expressen hade den 23 april ett antal artiklar om ”det farliga fettet”. Det är bra att detta problem får så stor publicitet.
Farligt fett i lågprismat >>
Per Hägred: Ta bort giftet från vår mat! >>
Svarta listan på transfetter i mat >>
Jämför med SKIS lista över produkter med härdade fetter >>

Där uppgavs bl a att Pågens ändrat sina recept efter Expressens tidigare artiklar 2005. Men vi ser oroat på att vissa felaktigheter i artikeln kan slå snett och skapa ännu större förvirring bland konsumenter och producenter.
Problemet är att härdning av fetter är det skadliga och dessa fetter ska bort ur livsmedel, oberoende om transfetter finns med, mycket eller nästan inte alls.

Redan förra seklet, på 90-talet, började vi , Sveriges Konsumenter i Samverkan, föra en intensiv kampanj emot de härdade fetterna som då var basen i margarinerna. Tack vare opinionstrycket togs då dessa fetter bort från margarinerna men dök sedan upp i diverse andra produkter, bröd, kakor, såser, glass, godis m m. Under senare år har vi fört en dialog med både bageriindustrin och en svensk stor kexfabrikant och det har resulterat i förändringar som är positiva, d v s de har tagit bort de härdade fetterna helt. Pågens däremot har dribblat med begreppen och säger att de tagit bort transfetterna, en sanning som vilseleder, men de har fortfarande härdade fetter med i vissa av sina produkter och det är dessa i sin helhet vi vill ha bort, av hälsoskäl.

Läs vidare om våra klarläggande fakta och om fetternas egenskaper. Fortsätt undvika alla produkter med härdade/delvis härdade fetter. Flera länkar hittar du nedan.

Läs också vad Pågen skriver på sin hemsida >>
Sök på Pressforum och datum 2005-04-07 och 2005-11-23

Nu är det viktigt att klarlägga läget!
Härdade fetter är industriellt producerade ersättningsmedel till animala fetter, som smör, grädde, mjölk och ost. Läs mer om processen >>

Härdade fetter är ett samlingsnamn för fetter framställda genom industriell härdning och kan grovt indelas i:
• delvis härdade fetter (som innehåller ”onaturliga” transfetter)
• fullhärdade fetter (kan innehålla lägre halt ”onaturliga” transfetter)
Det är dessa härdade fetter som inte hör hemma i våra livsmedel oavsett graden av härdning och som vi kämpat hårt för att få bort. Läs mer här >>

Av transfetter finns det två slag:
• naturliga transfetter (i mjölkfettsbaserade produkter)
• industriellt framställda transfetter (i delvis härdade eller härdade vegetabiliska fetter)

Här ligger det stora problemet och den felaktiga informationen i Expressens artikel. Felaktiga formuleringar här gör att det oförskyllt slår emot mjölkfettet i st f mot det industriellt härdade fettet, man blandar ihop begreppen och jämställer de olika transfetterna med varandra. I länder som har märkningskrav för transfetterna gäller det enbart de industriella transfetterna, t ex Danmark. Kravet är där att högst 2 procent av den totala fettmängden får utgöras av industriellt transfett. Det naturliga transfettet jämställs med mättade fetter och omfattas inte av detta gränsvärde.

Här gör Expressen misstaget när de skriver om att mängden transfett borde anges:
”Med en varningslapp hade konsumenterna dessutom blivit uppmärksammade på att smör och andra mejeriprodukter innehåller naturliga transfetter som är precis lika farliga som de som framställs på kemisk väg.”

Detta är fel! Kravet på märkning gäller enbart de industriella transfetterna. Med Expressens tolkning skulle den naturliga fettproduktionen hotas, i st f att den onaturliga, industriella borde tas bort. Är det kanske Livsmedelsverkets luriga information som Expressen gått på? Det förvånar oss inte, för Livsmedelsverket tycks länge ha värnat om margarinindustrins bästa. Läs SLV lite motsägelsefulla kommentarer utgivna den 24 april 2006 här >>

De naturliga transfetterna behöver vi inte oroa oss för, mer än att oroa oss för det totala fettintaget. De industriellt framställda transfetterna ser molekylärt helt annorlunda ut och uppges av vissa forskare vara 10 gånger farligare än de härdade fetter de ingår i, som i sig är en onaturlig produkt framtagen på ett synnerligen osmakligt sätt.

Det är därför vi så intensivt driver frågan om att ta bort helt och hållet de delvis härdade och härdade fetterna ur vår kost. Man gjorde det ju för margarin för ett antal år sedan och ”skyllde då på opinionen”. Det får man gärna göra nu också. Opinionen, konsumenterna, har gott stöd av ett flertal forskare, t ex i en rapport Danska Näringsrådets transfettgrupp: The influence of trans fatty acids on health (pdf, se sid 27). Se också mera i faktamaterialet som hänvisas till i resolutionsförslaget (pdf) som diskuteras på TACD-mötet i Washington 17-20 april 2005.I nästa SKN 27 och följande ska vi kartlägga frågan om skillnaderna mellan de naturliga transfetterna och de skadligare industriella transfetterna, så följ vår info på hemsidan och i nyhetsbreven.

Mer information kan läsas på vår hemsida:
Kampen fortsätter mot de härdade och delvis härdade fetterna! >>
Härdade fetter måste tas bort från livsmedel (pdf) >>
Svenska konsumenter granskar fettindustrin >>
upp