Sveriges Konsumenter i Samverkan      Projekt: Säker Mat

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
. 
Inbjudan

Välkommen till ett inspirerande seminarium om mat ur olika perspektiv. Det handlar om kultur och tradition, ceremoni och vana, glädje och lust, men också om maten som trendig och hip, energigivare, kreativitetshöjare, intelligensmaxare,  uppladdare och livsförbättrare. Den övergripande målsättningen är att dagens skolungdomar ska bli framtidens insiktsfulla, medvetna och kloka matkonsumenter.

Tid: Måndagen den 22 november kl 9-16
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm

Seminariet, som är avgiftsfritt, vänder sig till all personal i skolan. Lunch ingår ej.

För alla skolans ämnen och funktioner finns godbitar att hämta.

Några punkter ur menyn:

  • Vår mat ur ett historiskt och kulturellt perspektiv (Professor Jan-Öjvind Swahn)
  • Maten måste få ta tid! Vad händer när man hoppar över den? (Näringsforskare Maria Lennernäs)
  • Functional Foods och andra trender (Louise Ungerth, Sveriges Konsumentråd)
  • Hoten mot den säkra maten (Veterinärråd Håkan Stenson, Livsmedelsverket)
  • GMO, genmodifierade organismer, och bestrålade livsmedel (Martin Frid, Sveriges Konsumenter i Samverkan)
  • Sambandet hälsa-ekonomi-miljö, hur få in ett mattänkande i skolans alla ämnen? (Hemkunskapslärare Maria Feldt)
  • Paneldebatt med representanter för konsumentorganisationer, myndigheter, industri, handel och bondekooperationen.


Moderator: Lisa Förare Winbladh (mikrobiolog, matskribent mm)

Arrangör: EU-projektet Säker mat. I projektet deltar Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Livsmedelsindustrierna, LI,  Livsmedelshandlareförbundet, SSLF, och Lantbrukarnas Riksförbund. 
Projektets gemensamma webbplats: www.matplatsen.nu

Obs! Seminariet ges endast denna dag, missa inte chansen!

Anmälan till:
Jerker Sörenson, Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
Tel 018-17 55 07; fax 018-12 92 05, eller
Christina Hark, Konsumentverket, Rosenlundsgatan 9, 118 87 Stockholm
Tel 08-429 07 11; fax 08429 89 00


Upp sida