Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Säker mat

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail

Det goda med säker mat

Säker mat är en mänsklig rättighet och är en väsentlig konsumentfråga men också en överlevnadsfråga av globalt och individuellt snitt. 

Säker mat är en självklarhet och egentligen är det förvånande att det finns osäker mat. Att livsmedel, ett medel för liv kan få bli något livshotande och t.o.m. förorsaka dödsfall. Det här måste ändras på. 

Säker mat ska vi ha när maten är i centrum för det sociala livet, vid fester och kalas, när familjen är samlad både till vardag och till helger och när man är två och vill ha rätt stämning. 

Säker mat är lagom mat. För lite och för mycket skapar problem. Lagom är alltså säkrast. Men det handlar om kunskap, motivation, tradition, stimulans och vilja – att klara av LAGOM. 

Säker mat innehåller allt det vi behöver i rätta proportioner. Inte lätt när behoven varierar, men lika viktigt att lära som att lära sig ”utfodra” sin katt eller om man nu har en råtta. 

Säker mat är mat i rätt tid. Kroppen säger ibland ifrån med hungerkänslor, men det krävs kunskap att lära sig lyssna på kroppen och inte lura den  med falska signaler. 

Säker mat är skönt. Man mår bra på säker mat och det vill man ju helst och man lär sig ju av misstagen, men man kan också lära sig att inte prova misstagen, lära sig vad som är säkert. 

Säker mat håller hälsan vid liv. Säker mat är det bästa hjälpmedlet att hålla sjukdom, lidande och obehag borta. Det är billigare att vara frisk än att vara sjuk. Det tar inte så lång tid heller att sköta sig när man är frisk, bara tänka lite före och ta reda på vad som är säker mat. Det gäller också att ställa rätt krav på rätt livsmedel eller rätt matställe. 

Säker mat är långsam mat, mat som tar tid på sig att passera magen (tarmen). Man brukar tala om långsamma kalorier. Det lönar sig att lära och bry sig. Det finns drycker som skapar törst och det finns drycker som tar upp platsen för den långsamma säkrare maten. 

Säker mat är vällagad mat och nylagad mat. Den blir inte bättre av att stå och vänta, varm eller ljummen. Den blir heller inte bättre med tiden, med få undantag. Det är inte maten som ska passa tiden utan maten ska få sin tid. 

Säker mat kommer främst från början av livsmedelskedjan, där vitamin- och mineralinnehållet är så oförstört som möjligt och andra viktiga substanser finns kvar samt att mängden tillsatser är minsta möjliga. Ofta blir maten inte bättre av att behandlas för mycket, men ibland måste den behandlas för att vara säker. En konst att lära sig för ”säkerhets skull”. 

Säker mat är den mat vi av tradition lärt oss att den är säker. Alla nya påhitt och ny forskning måste få tid på sig att bevisa att den är säker. Ingenting blir säkert bara för att det fått ett Nobelpris. Säker mat måste få tid på sig att bevisa sin säkerhet. 

Säker mat är allsidig mat och inte ensidig mat. Men säker mat är också komplett med alla livsnödvändiga komponenter, något som den alltför hårt drivna kemiska odlingen inte kanske ger oss. Här behövs mera forskning, för att vi ska vara säkra. 

Säker mat är också mat åt alla. På lång sikt skapar dåligt fördelad mat i världen oroshärdar, svält och krig. Säkrast är det om man stimulerar matproduktion på alla platser där mat kan produceras och där folk behöver mat och inte skapar getton där alla måste slåss om smulorna. En säker matförsörjning kommer också att minska befolkningstillväxten och därmed också minska på trycket och hotet emot den framtida maten. 

Säker mat är den uthålliga maten, den som produceras på det mest uthålliga sättet, som inte utarmar jordarna eller haven och som inte förbrukar mer energi och råvaror än nödvändigt, inte heller förorsakar oönskade utsläpp till luft, vatten eller jord. 

Tänk så mycket vi måste veta, kunna, lära och välja. Det är säkrast om vi börjar bry oss, det var tydligen inte bara att stoppa något i munnen på väg till något – jobbet, skolan, kompisarna, träningen eller sängen. Den snabba maten är ingen genväg, den är bara skenbar.
Rätt mat behöver vi för säkerhets skull.


Upp sida