Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-12-21


Konsumenter mot fetma


Konsumentorganisationer från Europa och USA möttes i Bryssel 1-2 december om det ökande världsproblemet ”obesity” (fetma och övervikt).

Ett hundratal representanter från konsumentorganisationer möttes i Bryssel dagarna 1-2 december för en konferens om det stora hälsoproblemet med övervikt och fetma. Problemet finns i alla länder, men USA är hårdare drabbat än t ex England och Sverige. Stor enighet rådde om att sockerkonsumtionen var en starkt bidragande orsak, i synnerhet den kraftiga läskedryckskonsumtionen.


Oron delas av alla organisationerna, som påkallar kraftiga åtgärder från EU Kommissionen och de amerikanska myndigheterna men också från både tillverkare och handel. Reklamen anses vara en bidragande orsak och krav på återhållsamhet när det gäller reklam till barn efterlystes.

Från Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog ordföranden Bengt Ingerstam. En utförligare rapport kommer att läggas ut på hemsidan. Tills vidare länkar vi här till några pressklipp (pdf).

upp