Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj:Säker mat
2002-05-29

Lite historik om "Säker Mat-gruppen" och projektet för säker mat

1998 startade EU-kommissionen DG Sanco ett stort informationsprojekt för Säker mat och finansierade ett projekt i varje land. En grupp bildades i Sverige med konsumentorganisationer, näringsliv och myndigheter, som fick förtroendet att genomföra projektet för Sverige.

Det var naturligtvis i galna ko-sjukans spår men det har blivit en angelägen fråga runt hela världen och vi har i historien inte sett något liknande tidigare. Att vi kunde enas så många aktörer i Sverige berodde på att vi alla hade intresse av att stimulera utvecklingen för bättre och säkrare mat. Vi hoppades också att budskapet från gruppen skulle mottagas med stort förtroende då det inte är propaganda för något särintresse.

Första projektet genomfördes under hösten 1999 och riktade sig till barn och ungdom. Vårt kampanjmaterial hittar du på "Frisk utan risk"

Säkra livsmedel innefattar så mycket. Det är livsmedelsråvaror, som i sig inte är farliga, giftiga eller osunda. Det är också beredda produkter som inte förorenats eller förstörts i processerna eller under lagring och det är rätt hanterade råvaror i hem och på restaurang, som inte förstörts eller smittats under tillagning och lagring p.g.a. dålig hygien. Det är viktigt att det ska stämma från odling till mage, med högsta krav på säker sammansättning och på produktsäkerhet.

I en andra omgång fick vi förtroendet att fortsätta kampanjen under år 2000 och utvecklade en gemensam hemsida Matplatsen.nu.(sajten har senare upphört) Den är numera omarbetad med kunskapsfördjupning och nyheter. SKIS kampanjdel ligger på "Säker Mat"

Ett seminarium arrangerades i Stockholm för personal inom skolmaten och blev mycket uppskattat och samlade över 200 deltagare.

Ett tredje projekt finansierades av DG Sanco och utarbetades under 2001. Det omfattade en bok om livsmedel och säkerhet och heter "Köksskolan". Det är ingen vanlig kokbok utan en bok om mat och hur man ska hantera den. Den är en verklig "livförsäkring" och är tidlös. En bra handbok att ha hemma om man vill veta något om speciella råvaror, hanteringen och vad man ska undvika. Boken producerades av Bilda förlag med Säker Mat-gruppen som styrgrupp. Boken såldes då bl a hos IKEA, Hemköp samt deltagarna. Boken kan nu beställas från de olika medverkande i gruppen.

Ytterligare en omgång av kampanjen har nu EU finansierats och under 2002 ska en del aktiviteter genomföras, t ex ett seminarium i Göteborg med temat "Sätt maten på schemat".
Konsumentorganisationerna ska också genomföra olika aktiviteter och SKIS har i det syftet lanserat ett utbildningspaket med tanken att få igång lokala studiecirklar eller grupper. Vi kommer att koppla ihop dem som beställer paketet på lokalplanet så man kan få kontakt med varandra. Vi reser också runt i skolor och informerar och sprider en del gratis böcker till eleverna.

En översikt på vad vi, SKIS, menar med säker mat ligger sedan starten av projektet på vår hemsida.

Samarbetet med marknadens parter inklusive konsumentorganisationerna har varit givande och nyttigt och vi hoppas fortsätta det även om EU-finansieringen inte förlängs. Vi har ju ett gemensamt ansvar och intresse av att alla mår bättre av bra och säker mat.

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS