Hultsfred 2000-01-17
 

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Falsk varubeteckning regnbåge blev
lax hos Gröna Konsum

Vi anmäler härmed Gröna Konsum för brott mot märkningskungörelsen, tillsammans med tillverkaren Sjölanders, för att under beteckningen lax ha salufört regnbåge. Detta anser vi vara det allvarligaste och stämmer dessutom inte med Gröna Konsums ideal om ärliga varor.

Ytterligare brister märkningen på alla punkter i stort sett. Vikt ej angiven, jämförpris ej heller,  enda uppgivet pris var 49:90 för paketet (något utsuddat nu på etiketten).

Bifogar förpackningen samt skinnet som tydligt visar den röda randen och den typiska regnbågsfenan.

Eftersom denna typ av förfalskning och brott mot gällande regler förekommer relativt ofta och även har påtalats ofta anser vi det anmärkningsvärt att just Gröna Konsum inlåter sig i denna typ av bedrägeri gentemot konsumenterna och utgår ifrån att Livsmedelsverket vidtar erforderliga åtgärder. Om så inte sker emotser vi i vart fall att verket utfärdar ett lämpligt intyg så vi kan driva frågan i annan instans.

Vänligen

Sveriges Konsumenter i Samverkan
 

Bengt Ingerstam
ordförande
 

Bilaga förpackning med skinn av regnbåge

Kopia till Stockholms Miljöförvaltning

Hem