Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Margarin

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-04-16
Margarin är inget naturligt livsmedel

Marit Paulsen anger på GP debatt den 30 januari att kadaverfetterkan användas för tillverkning av margariner. Det är hög tid attomvärdera denna produkt. Det är stor skillnad på vad konsumenternatror att margarin innehåller samt hur det tillverkas och den krassa verkligheten.Men så får det inte vara. En central tanke i livsmedelslagstiftningen är att konsumenten skall veta vad han betalar för. (Se SLV FS 1993:19 i dess § 5, även kallad "redlighetsprincipen"). Finns det t ex någon rapsolja alls i margarin, trots gula rapsfält i reklamen?

Fettet i våra margariner är så kraftigt kemiskt förändrat, så att all naturlighet och relation till den ursprungliga råvaran är förlorad. I naturliga oljor finns en rad värdefulla och för varje olja karaktäristiska ämnen lösta. Det gäller inte bara färg, lukt och smak, utan även ämnen som är viktiga för vår hälsa och som når oss i huvudsak med fetterna, t ex fosfolipider, karotenoider, steroler, vitaminer m m som är viktiga för olika kroppsfunktioner. De mesta fördärvas i kontakten med reaktiva ämnen som fosforsyra, natronlut, citronsyra, blekmedel samt upphettning till ca 230 grader. Alla dessa processer har till uppgift att ta bort de naturliga egenskaperna samt innehållet av lösta viktiga ämnen. Fettmassan blandas nu med den oerhört reaktiva kemikalien natriummetylat*.(Kallas omestring). Fettmolekylerna slits sönder och det bildas en flora av syntetiska molekyler, där de viktiga fettsyrorna har helt nya naturfrämmande positioner - en form av monstermolekyler.

Dessa skapelser borde inte få kallas rapsolja eller något annat naturligt fett. Monstermolekylerna metaboliseras i kroppen på ett annorlunda sätt. Både blodfetterna och upptaget av fettet i tarmen påverkas. Just palmolja, som finns i våra svenska margariner, får i djurförsök ökad förmåga att bilda blodproppar efter omestringen (Renaud 1995) och liknar nu mest talg.

Forskningsresultat visar ett samband mellan margarin och exempelvis ökad risk för bröstcancer (Trichopoulou 1995), eller för allergier hos pojkar (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001). Men hur var det då med de mättade och omättade fetterna och kolesterolet? Här vill jag påminna om att margariner idag är uppbyggda på både mättade och omättade fetter, dvs ungefär som vanligt smör - annars skulle de inte bli fasta.

Vi måste ta av margarinet dess förklädnad som ett naturligt och hälsosamt livsmedel. Redlighetsbegreppet måste gälla också här. Både i skolmatsalar, på daghem och andra inrättningar bör vi förorda riktiga fetter, som inte varit i kontakt med, förorenats eller fördärvats av alla dessa reaktiva kemikalier.

* eller liknande kemikalie

Gunnar Lindgren - Älvängen


Upp sida