Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Margarin

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Upplagd: 2001-08-13

PAH, olivrestolja och margarin:

hälsofarligt ämne i spansk matolja

Olja av olivrestprodukter från Spanien, med oacceptabelt höga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), har tagits in till Sverige. Beskedet kom till Livsmedelsverket via EU-kommissionens varningsmeddelande (RASFF). PAH är cancerframkallande vid långtidsexponering. Se Margarin, fleromättade fetter och cancer på Sveriges Konsumenter i Samverkans kampanjsidor. En källa till PAH i margarin kan vara att man använder resterna från matoljeframställning, eller helt enkelt billig matolja, för att få ett så billigt margarin som möjligt.

Den spanska oljan av olivrestprodukter har importerats av två företag, ett i Uppsala kommun och ett i Stockholm. Den införda kvantiteten är enligt kommissionens meddelande 5.200 liter. Av dessa har redan 3.850 liter tagits i beslag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm. Spanska analyser har visat på förhöjda halter av PAH i partierna.

WHO har konstaterat att det inte är möjligt att sätta ett säkert gränsvärde för PAH. Rekommendationen är därför att människor i möjligaste mån inte ska utsättas för dessa ämnen.

Det är skillnad på olivolja och olivrestolja!

Huvuddelen av all olivolja, till exempel jungfruolja, utvinns genom mekanisk pressning av oliverna. Kvar i pressresterna finns ytterligare olja, som efter torkning med hjälp av upphettning, kan utvinnas genom urlakning med lösningsmedel. Blandningar av jungfruolja och lösningsmedelsextraherad olja får säljas under benämningen olja av olivrestprodukter. Enligt uppgifter från spanska myndigheter är det den lösningsmedelsextraherade oljan i sådana blandningar som visat sig innehålla förhöjda halter PAH.

Välj alltid ekologisk kallpressad jungfruolivolja (extra virgin) eller ekologisk rapsolja.


Upp sida