Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Margarin

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Upplagd: 2001-04-16
Uppdaterad: 2001-08-13

SKiS går i spetsen för en ny syn på matfetter och hälsa

I en uppmärksammad artikel i den ansedda tidskriften Science Vol 291, den 30 mars, ifrågasätts hela denna propaganda för lågt fettintag samt rekommendationer att undvika mättade fetter till förmån för margarin och fleromättade fetter. Det finns inte vetenskapligt hållbara belägg för detta, utan tidigare kostrekommendationer måste tyvärr ses som det förra århundradets mest försåtliga men lyckosamma marknadsföringsprojekt. Hälsoproblem, som idag plågar vårt industrisamhälle, kan enligt vår mening i stället ha dessa tvivelaktiga kostrekommendationer som orsak.

SKiS kommer i en rad kommande artiklar att presentera nya vetenskapliga rön om matfetter och hälsa, som förhoppningsvis kommer att leda till nya rekommendationer när det gäller val av kost och i synnerhet matfetter.

Dessa artiklar har publicerats:

  1. Artikel i Science i sammandrag på svenska
  2. Docent Uffe Ravnskovs kommentar till artikeln i Science
  3. Mättat fett är lika bra som annant fett
  4. Matfett och allergi
  5. Matfett och cancer
  6. Kostpyramiden faller ihop

Upp sida