Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-01-30


Det naturliga smöret slår ut de
processade margarinerna i England


Försäljningen av smör ökar i England, medan margarin går tillbaka. Under senaste 2 åren har margarinets marknadsandelar sjunkit från 61 till 57 procent. Man tolkar det som att konsumenterna blir mer och mer medvetna om den tidigare snedvridna fettdebatten och går tillbaka till mera naturliga livsmedel, speciellt det naturliga smöret.

Läs notisen Butter revival batters margarine sales in UK i Dairyreporter.

upp