Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-06 (Publicerad i SKN nr 50)


Svenskarna bäst i Europa på att minska
sockerkonsumtionen och öka fruktätandet


Enligt den nya Eurobarometerundersökningen om EU-innevånarnas syn på kost och hälsa
framgår att vi svenskar ligger i topp bland EUs länder när det gäller ändrade konsumtionsvanor, främst äter vi mindre socker och mera frukt.

Se redovisningen på EU-upplysningens webbplats >>
upp