Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Livsstil
2006-04-19


Regeringen mutar väljarna men struntar i konsumenterna


Vi är omkring 9 miljoner konsumenter, som lydigt betalar momsen på allt vi köper, som arbetstagare betalar vi skatt på vårt arbete innan det blir köpkraft, som röstberättigade medborgare röstar vi vart 4 år och nu hoppas naturligtvis sittande regering på massor av nöjda väljare. Fokus var på äldre, ungdomar, nya jobb och integration. Läs mer här >>

Finansminister Pär Nuder sa i radion i går att det blir skattelättnader på 100 kr för alla och att han hoppades att hushållen (det vi kallar konsumenterna) nu skulle ta på sig spenderbyxorna och hjälpa till att få fart på näringslivet så att sysselsättningen kan öka. Sysselsättningen var vad det handlade om i hela debatten. Men var fanns den hållbara utvecklingen, den hållbara konsumtionen i det hållbara samhället?

Samtidigt värnar konsumentminister Ann-Christin Nykvist om låga priser för konsumenterna, så man ”får mer för köpkraften”. Jo tack, mer import från Kina, så vi tappar sysselsättningstillfällen.

För att få mer röster från landsbygden flörtar men med 1.000.000.000 kr mer pengar. Totalt går 4,8 miljarder dit, varav EU står för hälften. Bra och nödvändigt, men 1 miljard mer samtidigt som man anser sig tvungna att minska anslaget till Sveriges fristående och obundna konsumentorganisation SKIS (från näringsliv och politiska intressen) med 50%. Kvar nu knappt 0,0006 miljarder eller 600.000 kronor.

Övriga grupper man flörtar med är äldre, ungdomar samt hela integrationspolitiken som bara den slukar 1,7 miljarder.

Stödet till idrotten ökar med 10 miljoner att läggas till den enorma summa som redan utgår.

Inget sagt därmed att inte alla områden behöver pengar, det var förresten på tiden att den eftersatta tandvården fick ett extra stöd, annars hade nog kostnaderna framöver blivit ohanterliga eller befolkningen tandlös.

Men vart tog löftena vägen om storsatsningen på övrig folkhälsa? Kampen mot fetma och övervikt t ex som man pratade så mycket om för ett år sedan och utredde i stor stil med Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i spetsen. Det går bra för Sverige men inte för folket.
Men folkhälsan är kanske inte intressant ur väljarsynpunkt, sysselsättningen däremot och det var genomgående temat i debatten igår.

Notera att konsumenterna är en helt oviktig grupp, som inte har behov att organisera sig bättre, få mer information, kunskaper och vägledning för att kunna fatta medvetna och uthålliga inköpsbeslut, till gagn för alla, både statsfinanserna och hälsan och miljön.

Nej signalerna är klara, konsumentpolitiken är eftersatt på bekostnad av sysselsättningspolitiken. Den senare ger mera röster och kanske just till sittande regering.

Det som nu beslutats av regeringen kan vi inte påverka, men vad vi kan påverka är vad och hur vi gör våra inköp och hur vi hushållar med våra pengar. Detta är väl värt en större satsning, på konsumentorganisationer som är att lita på och som kan hjälpa till att vi i rollen som konsumenter bättre styr våra pengar. Det påverkar både näringsliv och statsfinanserna, så därför kanske det är logiskt att inte förvänta sig hjälp därifrån, men vi kan själva, det har vi råd med och det lönar sig verkligen!

Vi startar i dagarna en insamling per autogiro, utan krav på medlemskap, men för att vara oberoende av staten och snabbt kunna bygga ut och bygga upp den så nödvändiga funktionen av just den fria konsumentrösten, utan beroenden åt olika håll, som handel, producenter, fackföreningar, politiska partier och som sagt beroendet av staten.

Vi kommer att utöka informationssatsningarna, förutom vårt Snabba KonsumentNyheter och Internet sajten, som är gratis för alla, även med lokala aktiviteter, tester, prisjämförelser m m.
Hoppas alla är villiga att stödja det som alla kan ha nytta av.
upp