Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-02-10


Svenska näringsrekommendationer 2005


Lagom till den just nu uppblossade debatten om hur fetterna påverkar vår hälsa, kan det passa bra att ge offentlighet på detta sätt åt Livsmedelsverkets senaste uppdaterade ”Svenska Näringsrekommendationer”. Läs mer om detta på Livsmedelsverkets länk.

Där står också hur du beställer den. Dessa rekommendationer är till mycket stora delar viktiga och relevanta, även om vi i SKIS inte helt delar deras uppfattning om fetterna. Men det är vi inte ensamma om, debatten rasar vidare. Läs våra tidigare inlägg i fettdebatten, speciellt i senaste 2 nyhetsbreven samt på hemsidan.

upp