Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -Hultsfred
          2003-11-27


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Ta del av tidigare information >>

Fortsatt fortsatta oklarheter och frågor ang Becel pro.activ

Vi hänvisar till tidigare brev i ärendet, senaste den 29 juni 2003 på vilket vi fått ett svar den 3 juli. Detta är emellertid inte uttömmande och besvarar inte några väsentliga frågor.

Den stora frågan som kvarstår är hur Livsmedelsverket så snabbt och blint kan acceptera omgjorda tester på uppdrag eller ingripande av Unilever, utan att närmare undersöka vad som egentligen är sant och vad som skedde. De nya testresultaten kom per mail den 18 juni och redan den 19 juni agerade Livsmedelsverket och ”avskrev” ärendet. Otroligt snabbt agerat, eller hanterat kanske man hellre ska uttrycka sig.

Vi och många med oss ställer sig mycket frågande och ifrågasätter trovärdigheten i hela agerandet. Om vi anlitar ett laboratorium som Livsmedelsverket tidigare gått i godo för som seriöst och pålitligt, men som efter ”uppvaktning” från den drabbade producenten ändrar sina rutiner och helt utan kontakt med oss, som beställare, utfärdar ett nytt intyg, med försök till förklaringar, borde detta inte väcka misstankar i st f att omedelbart svälja det och avfärda hela historien, på mindre än en dag? Hur kan Livsmedelsverket så snabbt och så blint lita på en producent, visserligen mäktig men ändå? Varför tog inte Livsmedelsverket upp detta som en allvarlig händelse värd att utreda närmare, att en producent kan ingripa direkt och få ett betrott laboratorium att ändra sig? Är inte detta en ovanligt genomskinlig manipulation från producentens sida? Enligt vederbörande skulle det ”felaktiga” testet ha förorsakat dem 100-tals miljoner i bortfallen försäljning och en logisk handling vore väl en stämning för uppkommen skada, men ingenting i den vägen har förekommit. Bara en massa annonser om ”falskt larm” i dagspressen. (Annonserna är anmälda till KO och kommer enligt utsago att fällas).

När vi nu försöker få annat Europeiskt laboratorium att göra om testerna, och ha något att jämföra med, får vi från samtliga ett NEJ. Man är inte villiga att göra testerna. Endast ett laboratorium kunde tänka sig göra det men då utan att ge oss ett protokoll, enbart muntligt bekräfta närvaron av PAH eller motsatsen. Har alla laboratorierna blivit rädda, för att uttrycka sig milt?

I ett program i TV, 24Konsument, för en tid sedan då matlarmen diskuterades och vi hade avböjt att medverka eftersom vi inte ansåg saken utagerade eller klargjord, medverkade emellertid er generaldirektör och avfärdade då testet som vi gjort i Norge som ”felaktigt” helt enkelt. Detta beklagar vi.

Ser man hur Livsmedelsverket agerat i andra fall, som t ex akrylamiden och PAH i olivoljorna så framstår ert agerande i vårt fall mycket märkligt. Agerandet får t o m effekten av att avfärda eller förringa ett ärende där vi uppmanar er att ta hand om ärendet och agera på lämpligt sätt,
d v s dra in produkterna från marknaden om det visade sig att vårt test var rätt. Vi lade över bedömningen helt i era händer och utgick ifrån att ni skulle hantera det seriöst och objektivt. Från en början såg det ju också ut att ske, men så kom antiklimaxet efter Unilevers bearbetning av laboratoriet. Allt över en natt.

Hade något liknande hänt i annat land, längre söderut, hade man genast haft användning för ord som vi inte vill ta i vår mun, men vi är upprörda och skrämda över hur sådant här kan ske, så enkelt och snabbt utan vidare utredning från er sida.

Vi anser inte att ni svarat uttömmande ännu på vårt tidigare brev och inte heller hanterat ärendet på rätt sätt. Vi anser helt enkelt inte ärendet avslutat och ber er vänligen ta tag i det på ett seriöst och objektivt sätt, d v s utreda alla turerna, som verkar egendomliga. Dessutom är inte PAH något att ta lätt på och bör kollas upp bättre för just matfetter som utsätts för stark upphettning i tillverkningsprocessen.

Vi kommer att anmäla till Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsapåståenden hur producenten i marknadsföringen missbrukar hälsoargumenten och även ifrågasätta hur nämndens vetenskapliga råd kan godkänna en medicinsk effekt vid användningen i fett. I hela kolesteroldebatten tycks man vilja dra ner på fettkonsumtionen, men här har vi ett fall då man i st gynnar en ökad användning för att det ska vara nyttigt.

Avslutningsvis förväntar vi oss från Livsmedelsverkets sida fortsatta utredningar och om nödvändigt egna tester och forskning så att frågan bli tillfredställande genomlyst.

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Ta del av tidigare information >>
upp