Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-06-22


Sukralos debatterat i radions P1 Konsument


I radions konsumentprogram P1 Konsument fanns ett inslag den 14/6 om de nya sötningsmedlen, speciellt sukralos, som ju finns på vår bojkottlista. Man kan fortfarande lyssna på delar av inslaget via deras hemsida (http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=794), från vilken vi hämtat följande text:

" Konstlad sötma
14/6: Sockerdebatten och lönsamhetskrav har lett till att allt fler livsmedel idag tillförs syntetiska sötningsmedel som aspartam, sukralos, etc. Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap på Chalmers, och näringpedagogen Pernilla Lunderot medverkar i en diskussion om sötningsmedel och sockerberoende."

Gårdagens socker i livsmedel har idag ersatts av sötningsmedel som Aspartam eller Sucralos. Men hur bra är det för oss konsumenter?

upp