Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-20 Publicerad i KR nr 8 samt i SKN nr 75


Ingerstams replik:
Fortsatta feta lögner och påhopp från Unilever


Läser Eva Skoogs insinuanta och onyanserade kommentarer 2007-12-13 ”Ingerstam bara vilseleder” på min debattartikel i Icanyheter nr 40 ”Feta lögner i debatt om fett”.

Det var inte oväntat att ”legitimerad dietist” Eva Skoog på Unilever AB skulle komma dragande med ”sanningar” som margarinindustrin länge levt bekvämt på. Det gäller ju att nöta på mantrat så länge det går, men det krackelerar lite överallt nu. Sanningarna börjar sippra ut om varför vi i Sverige har kostrekommendationer som sätter fokus på mättade fetter i första hand och sen lägger till lite ”frukt och grönt”, som borde vara ”grönt och frukt” för fibrerna, vitaminerna, antioxidanterna.
Jag väljer att direkt citera och kommentera hennes vilseledande expertråd:

”Här är det viktigt att göra några klarlägganden. Både svenska och internationella kost- och näringsrekommendationer betonar vikten av att begränsa det mättade fettet. I Sverige bör det utgöra högst tio procent av energin (WHO har en snävare gräns på högst sju procent).”
- Ja tyvärr, men det är detta som allt fler forskare vänder sig emot just nu och som är så svårt att ändra på. Man hänvisar till ”vedertagen forskning” och därmed är all annan forskning inte ”vedertagen”, även om den kommer från erkända experter. Hela margarinindustrin vilar på dessa gamla ”sanningar”, men man kan inte åberopa ”sanningar” om forskarna är mer och mer oeniga, eller genom att kalla sig expertis.

”Det kommer hela tiden nya studier, några med mer motsägelsefulla resultat”.
- Det gällde andelen mättat fett, men det är inte ”några…”, de är överväldigande och ni kan inte blunda och skylla på Livsmedelsverket hela tiden, det är bara att skjuta sanningen framför er och inte vara lyhörda mot etablerad forskning och nya rön – även svenska.

”Margarin innehåller huvudsakligen vegetabiliska oljor”.
Ja, men efter vilken bearbetning?

”Vi deklarerar enligt nuvarande lagar och märkningsregler, som Ingerstam förefaller sakna kunskap om”.
- Dåligt gissat, jag vet mycket väl vad som gäller, men driver opinionen för att vi ska få veta vad som döljer sig under det så älskade uttrycket ”vegetabiliska fetter”. Det gäller att inte bryta mot marknadsföringslagen också, Eva Skoog – som inte fattat vad vi skriver.

”Alla konsumenter som kontaktar oss och vill veta vilka oljor som ingår, får givetvis svar.” - - Lögn Eva Skoog, varför ville ni inte ens svara Göteborgs Postens reporter då utan bara svänger dig med att du inte kan avslöja ”recepten”, läs artikeln här.

”Bengt Ingerstam ikläder sig rollen som expert och påstår sig veta bättre än både svenska, nordiska och internationella näringsexperter. Om något kan kallas vilseledande, så är det när en lekman ikläder sig expertens roll."
- Måste få upprepa de magstarka orden! Vad är då skillnaden mellan s k ”experter” som vilseleder konsumenterna och har så gjort de senaste decennierna? Som påstådd ”lekman” ber jag få hänvisa till Läkartidningen nyligen och professor Göran Berglunds artikel.

Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
Så himla oinformerad är jag inte, kan också läsa innantill och är inte part i målet som Eva Skoog, anställd på Unilever! Som fortsätter sina insinuationer:

”Avslutningsvis kan man undra över syftet med Ingerstams aktiviteter. Är det att få oss alla att äta bättre och få en bättre hälsa? ”
-Just precis, jag liksom många andra har upptäckt vilka myter ni spelat med alltför länge, kolesterolspöket t ex, och hur ni krampaktigt hänger kvar vid villfarelsen om de mättade fetternas effekter. Glöm sedan det där med att fett skapar fetma – det är tidernas mest långlivade lögn – kalla övervikt för ”sötma”, det är mer korrekt.

”… tror inte Ingerstam är medveten om vilka konsekvenser ett ökande intag av mättat fett kan få. Är han beredd att ta ansvar för det? Kan syftet mer vara att få uppmärksamhet kring sin egen person och organisation?”
- Det är just ansvarskänslan som får mig att ifrågasätta den vilseledande propagandan, speciellt från margarinindustrin, där du ju är ”expert”. Men läs vår KO-anmälan om er reklam och läs all expertis och forskning som vi åberopat, där kan du hitta sanningarna.

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
upp