Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-11-04

Från Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Livsmedelshandlareförbundet, SSLF, Livsmedelsindustrierna, LI, och Lantbrukarnas Riksförbund.


Nypremiär för uppmärksammad webbplats om säker mat

Den uppmärksammade webbplatsen www.matplatsen.nu har fått en ansiktslyftning. Med humor, fakta och spänning vill webbplatsen stimulera ungdomars intresse att skaffa kunskap om säker mat. Nypremiären äger rum på måndag, 8 november.

Webbplatsen uppmärksammades i sin första version tidigare i år av det interaktiva mediaföretaget Spray, som 2 augusti utsåg www.matplatsen.nu till "dagens sajt". Även jordbruksminister Margareta Winberg har vid flera tillfällen offentligt förklarat att www.matplatsen.nu är ett nytt och spännande sätt att nå ungdomar.

Webbplatsen vänder sig i första hand till 12-16-åringar. Ungdomarna får tips om vad som är god och säker mat, hur man väljer i affären och hur man hanterar maten och äter säkert. Webbplatsen innehåller information om märkning, allergier, bakterier, genteknik, naturliga gifter, antibiotika, bestrålning, främmande ämnen i maten och funktionella livsmedel. Här finns också ett spännande spel - Horror Kitchen. Där blir spelaren ett illasinnat kryp som gör allt för att skapa en så snuskig miljö som möjligt. Den som får flest snuskpoäng kan vinna biocheckar.

Kampanjen finansieras med EU-medel och samtliga medlemsländer i unionen genomför under hösten nationella kampanjer på temat Säker mat. Initiativet kommer från EU-kommissionens konsumentdirektorat.

Bakom www.matplatsen.nu står Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Livsmedelshandlareförbundet, SSLF, Livsmedelsindustrierna, LI, och Lantbrukarnas Riksförbund. Denna breda samverkan är unik för den svenska kampanjen.


-
Vi ser det som en styrka att vi i vårt land, trots en del olika åsikter om säkra livsmedel, kan enas om en gemensam kampanj. Det ger aktionen hög trovärdighet, säger Jerker Sörenson, projektsamordnare och till vardags informationschef vid Livsmedelsverket.

På www.matplatsen.nu finns länkar till de medverkande organisationernas och myndigheternas webbplatser. För informationen där svarar respektive avsändare.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se