Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Säker mat
2002-05-26

Seminariet är fulltecknat! Över 400 personer anmälda!

Sätt maten på schemat
Inbjudan till gratis seminarium 13 juni i Göteborg som vänder sig till skolfolk, kommuner och andra som arbetar med mat.
Seminariet tar upp hur viktigt det är att arbeta för säker mat och att få in kunskaperna om maten, hälsan, konsekvenserna och matens roll i samhället i nästan alla ämnesområden i skolan. Det berör ju inte bara konsumentkunskapen utan biologi, fysik, kemi, matematik, motion och idrott, samhällskunskap, ja t o m historia och geografi, musik och bild m m. Maten är inte bara en paus under skoldagen utan basen för överlevnad och hela samhällets aktiviteter och för detta krävs bättre kunskaper.
Seminariet ingår i ett EU-finansierat projekt där en samarbetsgrupp Säker Mat bildats med representanter för såväl konsumentorganisationerna som näringslivet och myndigheter.
Programmet kan du läsa här >>

Mer om kampanjen kan du läsa på vår hemsida under Historik om "Säker Mat-gruppen" och projektet för säker mat

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS