Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-09-01


Vad är PAH?


PAH är en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning. PAH har förekommit i alla tider och sprids i miljön med luft och vatten. Halterna av PAH i miljön har blivit större på grund av den ökade användningen av fossila bränslen. De största utsläppen kommer idag från industrier, trafik och uppvärmning. Människan exponeras framför allt för PAH via luftföroreningar och cigarrettrök men också via livsmedel. EU:s vetenskapliga råd har nyligen konstaterat att andelen PAH som upptas i kroppen genom det vi stoppar i oss är betydligt större än man tidigare trott.

De högsta halterna PAH i livsmedel finns i grillad och rökt mat, i grönsaker som växt i PAH-förorenade områden och i skaldjur från förorenade vatten. Medelhöga halter av PAH har påvisats i margariner och vegetabiliska oljor. Förekomsten av PAH i margariner och oljor kan härstamma från föroreningar som kontaminerat grödan under odlingen. Det är dock spannmål som ger det största bidraget av PAH i födan, beroende på att de utgör en stor del av kosten.

Det är känt att vissa PAH kan ge upphov till cancer i djurförsök, men om PAH från livsmedel bidrar till cancer hos människa kan ingen svara på idag. Enbart misstanken ger dock anledning att hålla intaget av PAH från livsmedel så lågt som möjligt.

Vill du veta mer om PAH? - Gå in på Livsmedelsverkets hemsida (skriv PAH i sökrutan)

Källa: Livsmedelsverket

Tillbaka till "samlad information om turerna kring Becel Pro.activ" >>
upp