Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-22


Stort salmonellaproblem
i amerikansk kycklingindustri

Resistenta campylobakter och salmonellabakterier är mycket vanlig i amerikansk kyckling och kalkon. Konsumenttidningen Consumer Report lät göra en undersökning där 484 kycklingar i butik kontrollerades. Hela 42 procent av dem innehöll campylobakter och 12 procent innehöll salmonella. Det visade sig dessutom att 90 procent campylobakterna som hittades var resistenta mot den vanligaste antibiotikan. Det gällde även 34 procent av salmonellabakterierna.

Över en miljon amerikanska konsumenter insjuknar varje år i salmonella och campylobacter från kyckling. Consumers Union kräver nu bättre kontroll av kycklingindustrin. Konsumentorganisationen arbetar också för minskad användning av antibiotika inom hela den amerikanska livsmedelssektorn. Samtidigt varnar
smittskyddsinstitutet CDC för salmonella i ägg.

Enligt Livsmedelsverket är det "synnerligen ovanligt" med salmonella i svensktkött. Under 1999 togs t ex 4607 prov från fjäderfä (uppfödda i Sverige), varav två var salmonellapostiva, vilket ger en förekomst på endast 0,04 procent! I Sverige kontrolleras även djurens foder. Fjäderfä testas på gården innan de kommer till slakterierna och endast salmonellanegativa djur tas emot till slakt.

Consumer Reports Finds Nearly Half of Chickens Tested Contaminated:
Analysis Of Bacteria Shows Significant Resistance To Important Human Antibiotics >>

Cook eggs thoroughly to prevent salmonella: CDC >>

upp