Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -

Hultsfred och Stockholm 2004-02-17Till: Regeringen


Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver förbud
för reklam till barn på frukostflingor

Ingen har kunnat undgå att notera den ökande debatten om fetma, inte minst bland barn. Att socker är en starkt bidragande faktor råder enighet om. Samtidigt visas på många frukostfling-paket, med upp till 49% socker den mest utstuderade och förledande reklamen till barn.

Därför kräver Sveriges Konsumenter i Samverkan att regeringen tar ett snabbt beslut om totalförbud för reklam riktad till barn på livsmedel som innehåller höga halter med socker.

Det blir ett allt starkare tryck från många håll att näringslivet ska skona våra barn för reklam. Det är en fråga om anständighet och god reklamsed och borde vara en självklarhet, men när det gäller att tjäna pengar på barn verkar moral och anständighet inte ha någon plats.

Därför måste nu snabba insatser göras och lagstiftningen måste snarast sätta stopp för att utsätta en hel generation för ökad sockerstimulans. Från konsumentorganisationen menar vi också att man inte kan kräva ansvar av konsumenterna för både hälsa och miljö, så länge det är tillåtet att ösa över oss dagliga frestelser att äta och dricka på ett för hälsan och miljön negativt sätt. Vi kommer inte till rätta med de allt allvarligare problemen genom att ständigt utsätta konsumenterna för frestelser, samtidigt som det inte finns någon stimulans för konsumenterna att handla medvetet och för bättre hälsa och miljö. Det borde inte kosta mer att göra rätt.

Sveriges Konsumenter i Samverkan är den fristående och obundna konsumentorganisationen i Sverige, utan band till vare sig producenter eller handel eller politiska partier. Såväl enskilda konsumenter som ett 20-tal idéella organisationer är medlemsbasen.

Vi bifogar ett antal talande bilder och hoppas på en snabbaktion från regeringens sida. Se bilderna >>

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande