Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Datum 2005-03-14  Till handel och producenter,
myndigheter och regeringsrepresentanter

Den 15/3 infaller den Internationella Konsumentdagen och över hela världen manifesteras den och fokuserar vår demokratiska rätt att kunna välja bort GMO-livsmedel, samt vikten av kontroll och korrekt märkning.

Undersökningar runt om i världen pekar på ett stort motstånd bland konsumenter och respekten för konsumenternas rätt att välja kräver då inte bortförklaringar eller tomma löften, men att gällande regler (för vår del EU-direktivet om märkning av GMO) skall efterföljas och effektiva kontroller ska göras för att garantera att vi kan lita på märkningen av livsmedel och välja bort de vi inte vill ha och heller inte har förtroende för.

Många kanske förvånar sig över att moståndet aldrig ger sig, men då konsumenter inte upplever någon nytta med de manipulerade produkterna, utan snarare retar sig på vissa intressens massiva påtryckningar och arroganta uppträdande, att blanda, skapa problem, t o m muta sig till introduktion i U-länder (Indonesien), olyckor med hopblandning (Star link fallet i USA) och blanda ihop löften om att rädda världssvälten med GMO med löften om nya sorter, som ingen ännu sett, är det inte konstigt att konsumenternas tveksamhet bara ökar. Försök att smyga in manipulerade produkter på marknaden, via t ex öl, och rikta sig till en konsumentgrupp som knappast läser innehållsförteckningen, möjligen kollar alkoholhalten, med motivet att "skapa en dialog med konsumenterna" var väl mer skrattretande än seriöst.

Allt mer som görs ökar inte förtroendet och så länge frågan om patent på gener inte kan lösas, kvarstår kravet från världens konsumentorganisationer (250 st i 115 länder!) att vi ska få utöva vår demokratiska rätt att välja och välja bort efter eget val.

För ytterligare information har vi på vår hemsida lagt ut informationsmaterial från Consumers International, vårt brev till regeringen och konsumentminister Ann-Christin Nykvist, samt generaldirektören för livsmedelsverket och kommer att successivt skicka ut "Nej tack - dekalen" till våra medlemmar runt om i landet, för att dessa medvetna konsumenter ska kunna visa öppet vad de anser, på bilrutor, väskor eller bagar. Samtidigt ökar vår informationsinsats gentemot konsumenter. Läs mer om detta här.

Vi kommer också att uppmuntra bra initiativ och företags policys, som t ex ORKLAs mycket strikta policy, som visades på konferensen GMO and Safety den 11 mars på Rosenbad och finns på ORKLAs hemsida.

Representanter från näringslivet är välkomna med sådan information om förhållningssättet till GMO, som vi kan lägga ut på en positiv lista på hemsidan. Vi hoppas att näringslivet respekterar konsumenternas synsätt och håller med radiohandlarn som i TV för en tid sedan sa "Konsumenterna är ju våra bästa kunder."

Hälsningar
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam, ordförande


upp