Konsument-Forum Logo
Kampanj: Avloppsslam

Avloppsslammet - rör det mig som konsument?

Det är lätt att tro att om man bara spolat ner det är det borta. De flesta av oss skiter bildligt talat i avloppet men alla gör vi det i praktiken. Vi har naturliga behov av det. Men hur många har intresserat sig för att titta närmare på vad som händer med det och hur samhället tar hand om vårt avfall? Visst betalar vi för att samhället ska göra det, men därför ska vi inte slå oss till ro och lita på att man gör det på bästa sätt.

Vi blir inte av med det, dels har man tidigare spritt det på odlingsmark innan det blev stopp, och nu vill man igen, sprida avloppsslammet på odlingsmark där vår mat ska växa. Alltså berör det oss i allra högsta grad.

Dels lagras mycket avfall upp på soptippar och det börjar bli ont om plats och så läcker tipparna, s k lakvatten, som i vissa kommuner får rinna in i avloppet och "berika" slammet med en massa otrevligheter, kemiska ämnen. Dessutom regnar det ibland och med regnet följer en del föroreningar som inte skulle finns där, men som har kommit dit genom vårt "moderna" och "civiliserade" samhälles alla verksamheter. När sedan regnvattnet sköljer rent våra hustak och asfalterade ytor (gator, torg, flygplatser m m ) spolas ytterligare en del oönskade ämnen med ner i avloppen.

Avloppsslammet är ett ofrånkomligt facit på vårt slösande och kemikaliserade, oansvariga samhälle. Oansvarigt kan man säga, men vi medborgare gör många saker utan att känna till konsekvenserna eller stimuleras till det genom trycket från reklamen. Oansvarigt också därför att vi har överlåtit till våra politiker att sköta om vårt gemensamma samhälle utan att ställa krav på dem att redovisa vad de gör med våra skattepengar och vårt samhälle. Tyvärr tillåter vi också att våra styrande bara skenbart löser problemen, tillfälligt, och skjuter upp radikala lösningar på framtiden och till kommande generationer, av rädsla för att inte få sitta kvar med makten och lönen. Ska vi ändra på det måste vi medborgare, konsumenter, sätta oss in i många frågeställningar för att kunna ställa de rätta kraven på makthavarna.

Någonstans tar allting vägen!

Förr fick allt rinna ut i våra vattendrag, men så upptäckte man att "recipienten" blev alltmer förorenad. Då började man bygga reningsverk. i tron att man då slutligt löst problemet. Men ack vad man bedrog sig. När man dessutom värnade om industrin och ville dra till sig den för arbetstillfällena och erbjöd generösa anslutningar för industrins avlopp, hade man lyckats samla ihop allting till en enda soppa. In i detta system skickar man också in de näringsämnen, som vi människor släpper ifrån oss dagligen i form av urin och fekalier (s k bajs) och som egentligen skulle behöva återföras till näringskedjan, d v s odlingsmarken efter behövligt omhändertagande.

|-Nästa sida->


( Tillbaka | Hem )