Konsument-Forum Logo
Kampanj: Avloppsslam


Urinen är ren och oftast bakteriefri och kan t o m användas direkt som blomsternäring efter utspädning ( i st f Blomstra!), medan bajset behöver komposteras och saneras.

Nu har vi blandat ihop allt och symboliskt "sitter vi på pottan". Så här går det inte att fortsätta. Vi kommer i alla fall att få betala för omhänder-tagandet, hur vi än vänder oss. Som skattebetalare borde vi intressera oss för våra avlopp, vårt avfall och vårt slam. Som konsumenter borde vi få vara med och ha synpunkter på hur vår mat odlas, alltså om vi ska acceptera att avloppsslammet sprids på den livsmedelproducerande odlingsmarken.

Det här är en alltför allvarlig fråga att överlåta på Naturvårdsverk (som inte får förorsaka samhället allt för höga kostnader), på LRF (som vill få ut så mycket som möjligt av marken, bonden och konsumenten), på Kommunförbundet (som vill skydda kommunerna för ökade kostnader). Vi behöver engagera oss i det som berör oss, såväl avloppen, avfallet, slammet som vår mat.

För att få tillräckligt med fakta ur ett opartiskt perspektiv, något som inte är lätt i ett samhälle där forskningen är beroende av staten och industrin, har vi genom samarbete med civilingenjören och miljödebattören Gunnar Lindgren lyckats få fram sanningar, som annars skulle dolts för oss, och en imponerande faktasamling, som säkert kommer att nagelfaras och göras ner av dem som drabbas av att obehagliga sanningar kommer fram.

Det är därför en glädje för oss, som fristående och obunden konsumentorganisation, att kunna presentera en djupgående och kvalificerad analys över slamsituationen och bidra med ett debattinlägg från oss som medborgare-konsumenter. Äntligen ett debattinlägg från oss som hittills bara nöjt oss med att rösta, betala, äta och skita, klaga och resignera.

Särintressena (se ovan) har alltför länge fått hållas och styra och bestämma över våra huvuden och över vår mat.

Läs vårt inlägg, gå med i vår organisation där vi alla behövs, ta upp frågorna lokalt också. Närmare om detta och hur man gör meddelar vi alla lokalgrupperna där vi samverkar med ett stort antal andra idéella organisationer. Dessa lokala grupper kallas "Konsumentsamverkan i ....(ort). På riksplanet samarbetar vi i "Konsumenter i samverkan", där ju naturligtvis Konsument-Forum ingår.

Detta kompendium är inte en färdig anvisning om vad som ska göras och hur. Den är avsedd att starta debatten bland oss - folket och engagera oss i att medverka till kvalitetshöjande insatser i vårt land. Det innefattar också våra makthavare, såväl politiker som tjänstemän, som vi både ska ställa högre krav på och börja lägga oss i vad och hur de gör skäl för sina löner.

Du har som konsument mycket att säga till om, både i ord och handling. Det är ju slutligen du själv som bestämmer vad du köper och gör och betala får vi ju alltid, både för varorna och reklamen. Dessutom får vi via skatten betala för vad vi lämnar efter oss och också för den offentliga sektorn, som borde värna mer om oss medborgare.


KONSUMENT-FORUM

Bengt Ingerstam
ordförande

<-Föregående sida-|


( Tillbaka | Hem )