Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Datum: 2009-01-15 Kampanj: Avloppsslammet


Till: Svenskt Vatten
Box 47607
11794 STOCKHOLM


Fråga angående miljögifter i ”certifierat slam”


Efter många års stopp för slamspridning finns planer på att sprida s k ”certifierat slam” på odlingsmark. Detta har väckt oro hos svenska livsmedelskonsumenter. Det finns uppgifter om att ett ”certifierat slam” kan spridas med hur höga halter som helst av olika miljögifter och andra hälsofarliga substanser. Vi har svårt att tänka oss att det är så illa.

För att klara ut detta frågar vi Svenskt Vatten vilka av följande ämnen - som man kan hitta i avloppsslam - som har bindande gränsvärden och hur stort är i så fall detta gränsvärde?

Observera att vår fråga inte gäller andra delar av ”certifieringen”, vilka halter man strävar efter, vilka åtgärder man gör, huruvida ämnena är riskabla utan frågan gäller alltså enbart vilken halt som en förorening måste underskrida idag för att få spridas på odlingsmark.

Listan över ämnen bifogas (pdf) >>


Vänligen
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
ordförande

upp