Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam
2005-10-14


Ehec kan finnas i naturgödsel


Naturgödsel avsedd för vanliga trädgårdar innehåller ofta avloppsslam där ehec-smitta kan överleva i mer än ett år. Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kritiserar nu att tillverkarna inte informerar om riskerna på förpackningen. Läs mer här >>
upp