Konsument-Forum Logo
Kampanj: Avloppsslam

LITE SLAMHISTORIA

Gunnar Lindgren är sedan mer än 15 år idéellt aktiv som miljödebattör. Han är civilingenjör och alltså inte främmande för tekniska frågor. Till vardags är han verksam som lektor i improvisation vid Musikhögskolan i Göteborg och känd runt om i landet som saxofonist och leder jazzgruppen Opposite Corner.

1988 hade Gunnar redan samlat på sig så mycket fakta om slammet att han inte kunde tiga, utan gick ut i debatten. Konsument-Forum deltog också mycket aktivt i debatten och utarbetade tillsammans med Gunnar Lindgren "konsumenternas krav på slammet". Vi fick ett landsomfattande slamstopp 1988. Det var främst jordbruket och livsmedelsindustrin, som blev oroliga för att tappa konsumenternas förtroende Detta gjorde att man intog denna försiktigare inställning. Nu har "det lugnat ner sig" och en s k slamuppgörelse har sett dagens ljus, där man utnyttjar moderna ord som kretslopp i tron att opinionen nu kanske "sväljer" det.

Men Gunnar tog inte semester från slammet utan gick vidare i sitt efterforskande. Området vidgades under tiden för att 1993 utmynna i boken "Arvet - om avfall, kretslopp och framtid". Det är en bok på över 400 sidor, späckad med intressanta fakta och analyser och väl värd att införskaffa för den som vill vidga sina vyer och kunskaper.

Konsument-Forum deltog i samtalen om framtida slamhantering, med bl a LRF, fram till 1990. Därefter kallades inte konsumentintressena mera. Nu har man gått vidare och tillsätter på ett godtyckligt sätt s k slamråd i kommunerna. Det sades i slamuppgörelsen att konsumenterna skulle vara representerade. Men det har vi inte sett mycket av.

Det finns alltså många skäl till att vi som konsumentorganisation uppehåller intresset för slamfrågan och försöker få ut kunskaperna i bredare kretsar. Vi vill inte bara sätta stopp utan väcka för att starta seriösa ansträngningar för ekologiskt riktigare lösningar, som är hållbara för framtiden. Vi är inte emot kretsloppstänkandet, vi ingår ju i det och måste medverka. Vi tycker att allt ska inte in i ett och samma kretslopp. Det som är förorenat ska i möjligaste mån hållas i ett isolerat kretslopp och oskadliggöras. Det som är näringsrikt och relativt rent ska hållas för sig och inte förorenas ytterligare Håll i sär kretsloppen är vår ide. Dags att starta "våt källsortering".

Vi föreslår därför att det startas lokala studiegrupper med detta kompendium som bas, i lokala Agenda 21-grupper eller inom ramen för de lokala Konsumentsamverkans-grupperna. Kunskaper om hur ohållbart vårt samhälle är i dag och insikterna om hur vårt avloppsslam hotar oss och hur avfall samlas på hög och om allt oönskat vi för in i kretsloppet kommer otvivelaktigt att resultera i en drastisk förändring av livsstil och konsumtion


( Tillbaka | Hem )