Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Hultsfred
           
2000-09-29

Kampanj Avloppsslam


Öppet brev till Karl-Erik Grevendahl
Skånska Lantmännen
205 03 MalmöAngående slamspridning i livsmedelsproduktion

Vi har med intresse läst om att Skånska Lantmännen undersöker var slam har spridits för att förvissa sig om att ingen slamodlad gröda hamnar bland produkter som uppges odlade på slamfri åker. Det har då framkommit att olika krafter vill mörklägga och hindra att detta kommer till stånd. Se bifogat brev från företaget Envisys.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har sedan lång tid tillbaka motsatt sig att livsmedel skall odlas på slamgödslad areal. Det finns många skäl till detta som inte behöver upprepas. LI, med bl a Arla och Cerealia, har antagit en policy mot slammet, bl a p g a konsumentopinionen.

Det är därför upprörande och oacceptabelt att slamleverantörer ignorerar detta och till och med anser sig ha rätt att mörklägga information om en verksamhet, som strider mot konsumenternas och producenternas gemensamma linje. Detta är en typisk orsak till att konsumenternas förtroende för livsmedelsproduktionen ofta sviktar. Dessutom är den registrering som förekommer i kommunerna avsedd att ge just information när detta behövs.

Frågan om transparens och förtroende blir lidande om endast slamspridaren har information om denna verksamhet och kan välja hur denna skall användas?

Hur skall en slamfri svensk livsmedelsproduktion i så fall kunna upprätthållas? Hur skall konsumenterna kunna behålla förtroendet för att svenska livsmedel är framställda på ett förstklassigt sätt?

I media har slamspridarna vidare hävdat att offentlighet åt uppgifterna skulle kunna skada "tredje man" - man har då menat att detta är lantbrukaren. Vi vill bestämt vända oss mot detta. Det är vi konsumenter som är tredje man. Lantbrukaren har själv beslutat att låta sprida slam och är ansvarig för detta, medan konsumenten inte har något val så länge inte de livsmedel som framställts med hjälp av slam får en särskild märkning på förpackningen.

Vi vill med detta brev ge vårt fulla stöd till Skånska Lantmännens linje och hoppas att ni också får ett kraftfullt stöd från övriga organisationer och företag inom den svenska livsmedelssektorn.

Vi skulle också önska att Skånska Lantmännen går ett steg till. Enligt uppgifter i tidningen LAND kan så många som 400 lantbrukare i Skåne antas sprida slam. Sök upp dessa tillsammans med LRF samt representanter för LI och klargör slamspridningens konsekvenser - att hela jordbrukssektorn förlorar på att bryta mot konsumenternas och producenternas gemensamma linje. Vi medverkar gärna i detta arbete. För just det skånska jordbruket

är kadmiumfrågan av största strategiska betydelse och den enskilde jordbrukarens kadmiumstatus i sin åker blir säkert ett argument som leder till samförstånd.

Än en gång, fullfölj er linje i denna fråga - ni har vårt fulla stöd!