Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Avloppsslam


Flera av våra medlemsorganisationer arbetar på olika sätt när det gäller olika frågor eller projekt. Tillsammans blir de olika organisationernas arbete eller projekt bidrag till en gemensam kampanj inom Konsumenter i Samverkan. Ibland kan vi därför presentera avsnitt här från olika organisationer under gemensam kampanj. Då får varje organisation stå för sitt material.

Du kan direkt stödja den organisation du önskar eller stödja vår gemensamma kampanj inom Konsumenter i Samverkan. Vi samarbetar ju, även om de ingående organisationerna driver specifika projekt och kan ha huvudansvaret för delar i vår gemensamma kampanj.

Välj att läsa vidare:

( Tillbaka | Hem )