Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Kampanj: Avloppsslam
Läs mer i SKIS faktablad >>Avloppsslam

- bild över slamsamhället


Avloppsslam är i huvudsak ett avfall, som till minst 85 % består att olika typer av föroreningar. Dessa kommer inte från urin och avföring. Många av föroreningarna är i stället kvalificerade miljögifter.

Om den stora huvuddelen nu inte består av näringsämnen, skall slammet betecknas som avfall med en låg halt av näringsämnen, samt skall tas om hand som avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Först när mängden näringsämnen är långt större än mängden främmande ämnen, kan slammet beskrivas som växtnäring eller gödning. Mängden mullbildande ämnen som kommer från avföringen är betydelselös.

Copyright 2002-10-30
Sveriges Konsumenter i Samverkan
www.konsumentsamverkan.se