Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Avloppsslam
Slamspridning på åkermark

Läs SKIS faktablad om avloppsslam
Nyheter
Ämnesrelaterade länkar
Remisser
Fakta
Konsument-Forum om slam
Beställ kompendiet "Slam - odlingsmark - livsmedel"

Nyheter:
2009-04-03 REVAQ certifiering – risk för MILJÖGIFTER från SLAM till åker och livsmedel (pdf)
2009-03-31 Ska vi ha mer Kadmium i maten?
2009-03-25 Kadmium i jordbruket och i livsmedel (pdf) >>
2009-03-25 Kadmium i maten måste minska (SR P1 Klotet)
2009-03-25 EUs vetenskapliga råd sänker gränsvärdena för kadmium i maten till en tredjedel
2009-02-25 Alltmer avloppsslam sprids på åkrarna - Lyssna på P1 (Vetenskapsradion) idag 13.20
2008-12-03 Slamfrågan tar just nu en allvarlig vändning
2008-04-25 Slam är slam om ock i gyllne dosor
2007-10-01 Hjälp till att skydda dina njurar och säg nej till kadmiumförorenat avloppsslam på odlingsmarken
2007-09-30 Remissvar Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner (Word-dokument)
2006-03-28 Hårresande flathet av miljöåklagare, lät ärende bli för gammalt
2006-03-13 Skydda åkermarken runt storstäderna
2006-03-06 Uppvaktning av myndighet - Ang Särskilt skydd av åkermark som ligger nära tätorter
2005-10-14 Ehec kan finnas i naturgödsel
2005-02-14 Brev till Naturvårdsverket
2003-11-27 Utredning om återföring av växtnäring - läs SKIS kommentarer
2002-08-23
Läs remissvar till "Aktionsplan för ökad återföring av fosfor ur avlopp från hushåll" (Naturvårdsverket 020610)
2001-10-03 Öppet brev till miljöministern: Dags att avbryta slamspridningen till åkermark
2000-09-29 Öppet brev till Skånska Lantmännen: SKiS stöder ansträngningar att motverka hemlighetsmakeriet med slamspridningen i Skåne
2000-05-29 Brev till KF: Osäkerhet angående KF:s Kadmiumpolitik
1999-10-13
Nu är avloppsslammet stoppat igen, för andra gången! Äntligen, men är det nu definitivt
1999-10-13 Höga och ökande halter av bromerade flamskyddsmedel i svenskt slam
1999-03-02 Information från Landskrona kommun till lantbrukare om kadmium, bekämpningsmedel m.m
1999-05-16
Vårt brev till reningsverk och myndigheter i Närke samt pressen angående spridning av avloppsslam på åkermark
1999-05-10 Kadmiumrevision av avloppsslam från 10 reningsverk i Örebroregionen
1995-09-07 Vi konsumenter avvisar slamuppgörelsen (öppet brev)

upp