Konsumenter i samverkan Logo

Kampanj: Avloppsslam
Rör det mig som konsument (Konsument-Forum)
Lite slamhistoria (Konsument-Forum)
Vi konsumenter avvisar slamuppgörelsen (öppet brev)
Kadmiumökningen i svensk åkermark (av Gunnar Lindgren)
Fosforn är inte problemet! Kadmium däremot HOTET! (av Gunnar Lindgren)
Avloppsslam och livsmedelsproduktion (Debatt, inlägg av Gunnar Lindgren)
Slam, kadmium och njurskador (Fakta, av Gunnar Lindgren)
Hushållsavfall direkt på åkern? (Fakta, av Gunnar Lindgren)
Avloppsslam och slamgödsling (Konsument-Forum - våra krav)
Akrylamiden och dess användning i reningsverket. (Debatt)
Medlemsorganisationernas projekt
Ämnesrelaterade länkar


( Hem | E-mail )