Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Avloppsslam
2008-12-01 Bilaga till "Slamfrågan tar just nu en allvarlig vändning" l Tillbaka till KR

Tabell 1: Läkemedelshalter (nanogram/l) i inkommande och utgående vatten från reningsverket
Kungsängsverket i Uppsala samt inkommande vatten från reningsverket i Enköping.
Ämne: Funktion: Inkommande
Uppsala
Utgående
Uppsala
Inkommande
Enköping
Atenolol
Ciprofloxacin
Citalopram
Cyklofosfamid
Dextropropoxifen
Diazepam
Diklofenak
Doxycyklin
Enalapril
Enrofloxacin
Erytromycin
Felodipin
Östradiol
Östriol
Östron
Etinylöstradiol
Fluoxetin
Fluvoxamin
Furosemid
Hydroklortiazid
Ibuprofen
Ifosfamid
Ketoprofen
Metoprolol
Metronidazol
Naproxen
Noretisteron
Norfloxacin
Ofloxacin
Oxazepam
Oxitetracyklin
Paracetamol
Paroxetin
Ranitidin
Salbutamol
Sertralin
Simvastatin
Sulfametoxazol
Terbutalin
Tetracyklin
Trimetoprim
Tylosin
Warfarin
Blodtryckssänkande
Antibiotika
Mot depression
Cytostatika
Smärtstillande
Lugnande
Smärtstillande
Antibiotika
Blodtryckssänkande
Antibiotika
Antibiotika
Blodtryckssänkande
Könshormon
Könshormon
Könshormon
Könshormon
Mot depression
Mot depression
Vätskedrivande
Vätskedrivand
Inflammationshämmande
Cytostatika
Inflammationshämmande
Blodtryckssänkande
Antibiotika
Inflammationshämmande
Könshormon
Antibiotika
Antibiotika
Lugnande
Antibiotika
Smärtstillande
Mot depression
Mot magsår
Mot astma
Mot depression
Blodfettsänkande
Antibiotika
Mot astma
Antibiotika
Antibiotika
Antibiotika
Mot blodpropp
4 400
670
270
<20
28
<5
410
<200
99
<10
230
<10
13
520
77
<2
<20
<10
2 400
1 200
14 000
18
1 800
1 100
110
7 300
<40
270
<10
720
630
280 000
<5
810
21
47
<30
380
10
380
630
<10
7
1 300
9
200
<5
27
<5
350
<20
<3
<5
130
<10
<1
<3
0,9
<1
24
<5
2 100
1 000
17
23
350
750
72
160
<10
7
<5
490
<10
68
<5
240
10
24
<30
28
14
<10
310
<2
4
5 300
430
420
<20
45
<5
580
<200
350
<10
200
16
2
59
23
<2
<20
<10
3 500
1 800
12 000
<10
1 800
1200
110
11 000
<40
870
<10
780
450
280 000
11
400
57
310
<30
140
22
440
530
<10
8

upp
Tabell 2
Här redovisas några halter (nanogram/kg torkat slam) av olika läkemedel och hormoner:
Oxytetracyklin
Tetracyklin
Doxycyklin
Ibuprofen
Naproxen
Ketoprofen
Diklofenak
Östriol
Noretisteron
Progesteron
Caffeine
Citalopram
Clozapine
Oxazepam
Propofol
Sertraline
Zolpidem
Östriol
Östradiol
Etinylöstradiol
Noretisteron
Progesteron
1 600 000
3 600 000
860 000
140 000
31 000
22 000
69 000
14 000
170 000
110 000
560 000
210 000
68 000
110 000
4 500
300 000
3 800
130 000
4 300
30 000
130 000
270 000
 
(Källa: Landstinget i Uppsala län)

I slammet hittar man skyhöga halter av dessa ämnen - nästan hela apotek!
upp