Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Dumpa Läsken
2007-12-20  


Dumpa läsken!
Ett stort antal konsumentorganisationer runt om i världen har gjort gemensam sak för att fokusera den ökande läskkonsumtionen bland ungdom och de effekter vi alla vet blir följden, överviktiga barn och ökande förekomst av ungdomsdiabetes. Tillräckligt med forskning visar entydigt på att så är fallet, men fortfarande tillåts läskautomater i flertalet skolor, utan att skolledning eller lokala myndigheter sätter klackarna i backen och ser till att de försvinner.

Vi uppmanar vår regering att agera mera bestämt och snabbt förändra tilltgängligheten, det är inte svårare än när våra doktorer enkelt skriver ut ett recept om man behöver medicin mot höga blodsockervärden eller kolesterol.

- Om man kan lagstifta om att cigarettpaket ska förses med varningstext, varför kan man inte göra det samma med alltför söta drycker eller godis? Vi vet ju vilka tragiska effekter läskkonsumtionen för med sig
, undrar Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och kampanjgeneral för DUMPA LÄSKEN.

Läs mer >>
upp