Referensgrupper

Här kommer vi löpande att lägga in information om daghem och skolor där barnens kost har rensats från onödigt socker. Känner du till ett daghem eller skola som borde finnas på vår lista? Kontakta oss så lägger vi till dina uppgifter!

Förskolan Focken i Norrköping
På initiativ av kokerskan har sockerrik mat tagits bort från barnens mellanmål. Krämer och soppor innehållande socker serveras inte längre.

Läs mer om hur mellanmålen ser ut på Fockens förskola här.

Vill du kontakta Focken för att få råd och tips? Kokerskan Inga Lindqvist svarar på frågor. Ring 011-152494.

Hör intervjun från Sveriges Radio Östergötland den 24 februari 2005 här.