För dig som vill förändra

Den som vill förändra får många gånger arbeta i motvind. Så kan det även vara i debatten om sockret eftersom vi alla har olika bakgrund och därmed olika värderingar. Om du är förälder och vill påverka kosten på ditt barns daghem eller skola kan du till din hjälp använda dig av vårt förslag till handlingsplan. Vill du skriva ut den finner du en pdf här.

Börja med att bestämma vad som är viktigast för dig och definiera vilket/vilka mål du vill uppnå. Det gör du enklast genom att hitta svar på frågorna:
• Vad vill jag med detta?
• Vilket är mitt första mål?

När du funnit svar på dessa frågor kan du gå vidare med fler frågor om du har det. Anteckna allt du kommer att tänka på, det är lättare att få fram ett budskap som du har samlat på papper.

Om det finns ett föräldraråd där du bor, så är detta en bra kanal att börja med. En klar fördel är om du innan mötet förankrar din idé hos ytterligare någon i gruppen, på så vis är ni fler som redan vid start har samma uppfattning.

Se till att presentera dina önskemål tydligt utan att lägga någon vikt vid värderingar. Eftersom alla har olika bakgrund och därmed inställning till sockrets vara eller inte vara. Därför kan det bli känsligt och svårt att diskutera.

Försök att vid en gruppdiskussion att enas om ett gemensamt beslut. Du kanske inte får igenom alla dina målsättningar i första vändan, men att få igenom något av målen bör inte vara omöjligt.

Konkreta förslag till förändring kan vara
• månadskalas
• minska ner, eller ta bort helt
• gör en lista över vad som ska bort och vad som ska till istället
• utvärdera

Månadskalas
Att till exempel hålla ett månadskalas för alla de barn som fyllt år under månaden. Med hjälp av dagispersonalen kan detta tillfälle då bli en riktig fest, kanske med musik och andra aktiviteter om det rör sig om större barn. Eller att dagiset ger en gemensam present till barnen som fyllt år. För om dagiset drar ner på sockerhaltig mat så bör det bli pengar över i kassan och det är väl bättre att de går till leksaker än till socker? upp

Minska ner, eller ta bort helt
Sockret är inte nödvändigt för vår överlevnad. Inget ont händer oss om vi skulle ta bort det helt. Gå tillsammans igenom vad det är barnen äter under dagen och sammanställ exempelvis alla mellanmål under en period av 14 dagar. Titta sedan över listan och se om ni kan ta bort vissa saker helt eller kanske minska ner på andra. Behöver de dricka O'boy till varje mellanmål, behöver de äta rejäl efterrätt varje fredag, det kanske räcker med en glasspinne, osv. upp

Gör en lista
Inte all mat som finns på dagis har egentligen där att göra. I mat som exempelvis sötade soppor, yoghurt med hög sockerhalt och sötade flingor finns det inte tillräckligt med näring och det är då heller inte motiverat att ge sådan mat till barn som växer och behöver all näring de kan få. Sammanställ en lista på mat som du tycker ska bort. Skriv även en lista på bra mat som kan ersätta det som tagits bort. upp

Utvädera
En tid efter att ha genomfört förändringar kan det vara bra att göra en utvärdering. Samla alla berörda personer än en gång och gå igenom de förändringar ni har gjort. Blev det bra? Är alla nöjda? Om inte, vad kunde göras bättre?
Sammanställ era synpunkter och låt oss på Svenska Konsumenter i Samverkan ta del av ert material. Vi lägger ut det på hemsidan så att andra som vill förändra kan få ta del av era synpunkter och erfarenheter. upp

Klicka här för att komma till en utskriftsvänlig version av både text och handlingsplan.